17,8500 zł
-5,80% -1,1000 zł
CDRL S.A. (CDL)

Informacje o spółce - CDRL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest dystrybutorem odzieży dziecięcej, którą sprzedaje pod marką własną COCCODRILLO w Polsce i zagranicą. Działalnością uzupełniającą jest sprzedaż wyrobów producentów krajowych pod markami uzupełniającymi, głównie zabawek i akcesoriów. Sprzedaż prowadzona jest też własny sklep internetowy.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Kwiatowa 2
Kod: 64-000
Miejscowość: Pianowo
Kraj: Polska
Telefon: +48 65 5118700
Fax: +48 65 5118701
Internet: www.cdrl.pl
Email: info@coccodrillo.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: CDRL SA
Prezes: Dworczak Marek
Sektor: odzież i obuwie
EKD: sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
Liczba akcji: 6 054 544
Zatrudnienie:
  • 255 (2020r.) - spółka
  • 1 681 (2020r.) - grupa
Audytor:
NIP: 6981673166
KRS: 0000392920
EKD: 46,42
Ticker GPW: CDL
ISIN: PLCDRL000043

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 108 073 610,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 6 054 544 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 004 000
Liczba głosów na WZA: 9 059 028 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,63%
Kapitał akcyjny: 3 027 272,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 008 484
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,81%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 17,37%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Forsmart Ltd. 2 506 170 (41,39%) 3 012 824 (33,41%) 2014-09-23 -
Dworczak Marek 1 248 915 (20,62%) 2 497 830 (27,70%) 2014-09-23 -
Przybyła Tomasz 1 248 915 (20,62%) 2 497 830 (27,70%) 2014-09-23 -
CDRL SA 42 022 (0,69%) 42 000 (0,00%) 2021-09-13 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-07-18 3 004 484
1 502 242,00
0,50 0,50 3 004 484
1 502 242,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-03
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-08-17 1 999 516
29 792 788,40
0,50 14,90 5 004 000
2 502 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-09-23
2011-08-03
2014-12-10
seria C - subskrypcja prywatna 2011-10-21 50 544
753 105,60
0,50 14,90 5 054 544
2 527 272,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-09-23
2011-11-17
2014-12-10
seria D - subskrypcja publiczna 2014-03-31 1 000 000
14 900 000,00
0,50 14,90 6 054 544
3 027 272,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-09-23

2014-12-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-08-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2022-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2021-12-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2021-12-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2020-12-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,05 zł
2020-12-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,05 zł
2019-06-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2019-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2018-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-05-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2017-05-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2016-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2016-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2015-06-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2015-05-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Dworczak Marek Prezes Zarządu 2011-07-18 -
Przybyła Tomasz Wiceprezes Zarządu 2011-07-18 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Błaszyk Ryszard Przewodniczący RN 2011-07-18 -
Mizerka Jacek Wiceprzewodniczący RN 2011-07-18 -
Dworczak Barbara Sekretarz RN 2016-05-17 -
Kaczmarek-Przybyła Edyta Członek RN 2011-07-18 -
Nowak Agnieszka Członek RN 2011-07-18 -
Karski Eryk Członek RN 2020-01-16 MERCOR - Członek RN