13,2000 zł
1,54% 0,2000 zł
CDRL S.A. (CDL)

Wyniki finansowe - CDRL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 107 474 89 897 88 858 94 242
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 14 544 -5 016 -33 203 -326
Zysk (strata) brutto (tys.) 20 763 -8 372 -36 921 -8 110
Zysk (strata) netto (tys.)* 19 510 -6 686 -25 069 -6 994
Amortyzacja (tys.) 2 090 4 374 4 765 2 654
EBITDA (tys.) 16 634 -642 -28 438 2 328
Aktywa (tys.) 314 759 298 534 253 323 254 511
Kapitał własny (tys.)* 86 930 80 541 56 487 49 802
Liczba akcji (tys. szt.) 6 054,544 6 054,544 6 054,544 6 054,544
Zysk na akcję (zł) 3,222 -1,104 -4,141 -1,155
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,358 13,303 9,330 8,226
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej