pb.pl
12,5500 zł
-3,46% -0,4500 zł
CDRL S.A. (CDL)

Wyniki finansowe - CDRL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 116 740 155 968 133 427 91 658
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 172 9 911 12 004 -5 416
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 633 6 607 6 561 -25 123
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 437 5 499 5 463 -17 362
Amortyzacja (tys. zł) 7 615 7 903 8 024 8 023
EBITDA (tys. zł) 13 787 17 814 20 028 2 607
Aktywa (tys. zł) 363 160 365 608 357 388 344 483
Kapitał własny (tys. zł)* 91 712 97 037 102 542 86 341
Liczba akcji (tys. szt.) 6 054,544 6 054,544 6 054,544 6 054,544
Zysk na akcję (zł) 0,898 0,908 0,902 -2,868
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,148 16,027 16,936 14,261
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej