pb.pl
21,2000 zł
-3,20% -0,7000 zł
CDRL S.A. (CDL)

Wyniki finansowe - CDRL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 88 722 121 314 103 975 90 602
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 281 13 989 -11 969 847
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 970 -4 597 -13 779 -1 078
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -4 151 -3 271 -11 966 -3 056
Amortyzacja (tys. zł) 7 705 6 538 6 626 6 247
EBITDA (tys. zł) 7 986 20 527 -5 343 7 094
Aktywa (tys. zł) 311 472 286 436 259 739 260 507
Kapitał własny (tys. zł)* 81 607 79 852 60 901 56 703
Liczba akcji (tys. szt.) 6 054,544 6 054,544 6 054,544 6 054,544
Zysk na akcję (zł) -0,686 -0,540 -1,976 -0,505
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,479 13,189 10,059 9,365
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej