pb.pl
8,2500 zł
0,61% 0,0500 zł
Celtic Property Developments SA (CPD)

Informacje o spółce - CELTIC

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Działalność grupy polega na nabywaniu gruntów i wznoszeniu na nich budynków o przeznaczeniu mieszkaniowym lub biurowym oraz kupowaniu istniejących nieruchomości o potencjalnej dodatkowej wartości do wykreowania, która może zostać uwolniona poprzez zmianę przeznaczenia nieruchomości lub poprzez podniesienie jej standardu i optymalizację powierzchni najmu lub sprzedaży. Grupa koncentruje się przede wszystkim na budowie mieszkań, biur i magazynów w Polsce i na Węgrzech, a sztandarowym projektem jest Smart City w warszawskim Ursusie.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Cybernetyki 7 B
Kod: 02-677
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3210500
Fax: +48 223210501
Internet: www.cpdsa.pl
Email: info@cpdsa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: CPD SA
Prezes: Kingsnorth Colin
Sektor: wynajem nieruchomości
EKD: działalność holdingów finansowych
Liczba akcji: 26 371 131
Zatrudnienie:
  • 4 (2019r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6772286258
KRS: 0000277147
EKD: 6420Z
Ticker GPW: CPD
ISIN: PLCELPD00013

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 217 561 830,75 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 26 371 131 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 873 895
Liczba głosów na WZA: 26 371 131 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52,62%
Kapitał akcyjny: 2 637 113,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 873 895
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,51%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 47,38%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Coöperatieve Laxey Worldwide WA 4 373 309 (16,58%) 4 373 309 (24,75%) 2021-02-18 -
Furseka Trading and Investments Ltd. 4 226 069 (16,03%) 4 226 069 (23,91%) 2021-02-18 -
LP Alternative Fund LP z Laxey Partners Ltd, Laxey Investors Ltd, LAVC Ltd 3 329 486 (12,63%) 3 329 486 (18,84%) 2019-07-29 -
QVT Fund LP 1 945 031 (7,38%) 1 945 031 (11,01%) 2020-06-25 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 500 000
1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-23
konwersja obligacji zamiennych seria G 1 705 432
0,10 35 685 459
3 568 545,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-17
konwersja obligacji zamiennych seria G 3 116 824
0,10 35 980 027
3 598 002,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-15
konwersja obligacji zamiennych seria G 58 808
0,10 38 155 923
3 815 592,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-25
konwersja obligacji zamiennych seria G 1 198 100
0,10 39 354 023
3 935 402,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-08
konwersja obligacji zamiennych seria G 2 411 656
0,10 38 097 115
3 809 711,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-19
split 1:10 2009-12-11
0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-31
seria B - połączenie z Celtic Property Developments Plc 2010-06-08 34 833 295
0,10 39 833 295
3 983 329,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-23
2010-12-23
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii B 2010-09-02 -765 043
0,10 34 068 252
3 406 825,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-14
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2010-09-02 -5 000 000
0,10 34 833 295
3 483 329,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-10
seria C - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2012-05-24 163 214
16 321,40
0,10 0,10 34 231 466
3 423 146,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-01
2012-07-31
seria D - subskrypcja prywatna 2012-10-15 76 022
7 602,20
0,10 0,10 34 307 488
3 430 748,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-08
seria E - Andrew Morrison Shepherd, Aled Rhys Jones, Elżbieta Wiczkowska za warranty subskrypcyjne imienne serii B 2013-01-10 88 776
8 877,60
0,10 0,10 34 396 264
3 439 626,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-16
2013-07-05
seria F - subskrypcja prywatna 2013-03-20 199 333
19 933,30
0,10 0,10 34 595 597
3 459 559,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-13
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-05-29 -1 732 394
0,10 32 863 203
3 286 320,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-25
seria G - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii A 2014-08-05 9 791 360
42 886 156,80
0,10 4,38
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Celtic Property Developments SA na CPD SA 2014-08-18

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-17
połączenie z Buffy Holdings No. 1 Ltd. bez podwyższania kapitału 2018-05-08

KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-09-14 -12 982 892
0,10 26 371 131
2 637 113,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-25
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-08-20 -8 699 836
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-12-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2011-12-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kingsnorth Colin Prezes Zarządu 2015-06-17 -
Wiczkowska, Elżbieta Donata Członek Zarządu 2010-08-28 -
Makarewicz Iwona Członek Zarządu 2013-09-25 -
Purcell John Członek Zarządu 2015-06-17 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Pegge Andrew Przewodniczący RN 2016-12-31 -
Haxby Michael Wiceprzewodniczący RN 2016-12-31 -
Oleś Wiesław Sekretarz RN 2016-12-31 CCC - Wiceprzewodniczący RN
Gronicki Mirosław Członek RN 2010-09-02 -
Gryger Gabriela Członek RN 2015-11-24 - Członek RN
Kalinauskas III, Alfonso Anthony Członek RN 2018-09-14 STILO - Członek RN