3,4000 zł
-8,11% -0,3000 zł
Celtic Property Developments SA (CPD)

Informacje o spółce - CELTIC

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Działalność grupy polega na nabywaniu gruntów i wznoszeniu na nich budynków o przeznaczeniu mieszkaniowym lub biurowym oraz kupowaniu istniejących nieruchomości o potencjalnej dodatkowej wartości do wykreowania, która może zostać uwolniona poprzez zmianę przeznaczenia nieruchomości lub poprzez podniesienie jej standardu i optymalizację powierzchni najmu lub sprzedaży. Grupa koncentruje się przede wszystkim na budowie mieszkań, biur i magazynów w Polsce i na Węgrzech, a sztandarowym projektem jest Smart City w warszawskim Ursusie.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Cybernetyki 7 B
Kod: 02-677
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3210500
Fax: +48 223210501
Internet: www.cpdsa.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: CPD SA
Prezes:
Sektor:
EKD: działalność holdingów finansowych
Liczba akcji: 8 966 185
Zatrudnienie:
  • 3 (2022r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6772286258
KRS: 0000277147
EKD: 6420Z
Ticker GPW: CPD
ISIN: PLCELPD00013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 30 485 029 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 8 966 185 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 884 131
Liczba głosów na WZA: 8 966 185 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32,15%
Kapitał akcyjny: 896 618,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 884 131
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32,15%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 67,85%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
CPD SA 3 208 149 (35,78%) 3 208 149 (0,00%) 2023-03-24 -
Euvic SA 2 221 737 (24,77%) 2 221 737 (24,77%) 2023-10-13 EON, YRL,
Familiar SA SICAV-SIF 662 394 (7,38%) 662 394 (7,38%) 2023-01-27 DEK, MEX, PNT,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 500 000
1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-23
konwersja obligacji zamiennych seria G 2 411 656
0,10 38 097 115
3 809 711,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-19
konwersja obligacji zamiennych seria G 1 705 432
0,10 35 685 459
3 568 545,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-17
konwersja obligacji zamiennych seria G 3 116 824
0,10 35 980 027
3 598 002,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-15
konwersja obligacji zamiennych seria G 1 198 100
0,10 39 354 023
3 935 402,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-08
konwersja obligacji zamiennych seria G 58 808
0,10 38 155 923
3 815 592,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-25
split 1:10 2009-12-11
0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-31
seria B - połączenie z Celtic Property Developments Plc 2010-06-08 34 833 295
0,10 39 833 295
3 983 329,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-23
2010-12-23
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii B 2010-09-02 -765 043
0,10 34 068 252
3 406 825,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-14
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2010-09-02 -5 000 000
0,10 34 833 295
3 483 329,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-10
seria C - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2012-05-24 163 214
16 321,40
0,10 0,10 34 231 466
3 423 146,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-01
2012-07-31
seria D - subskrypcja prywatna 2012-10-15 76 022
7 602,20
0,10 0,10 34 307 488
3 430 748,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-08
seria E - Andrew Morrison Shepherd, Aled Rhys Jones, Elżbieta Wiczkowska za warranty subskrypcyjne imienne serii B 2013-01-10 88 776
8 877,60
0,10 0,10 34 396 264
3 439 626,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-16
2013-07-05
seria F - subskrypcja prywatna 2013-03-20 199 333
19 933,30
0,10 0,10 34 595 597
3 459 559,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-13
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-05-29 -1 732 394
0,10 32 863 203
3 286 320,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-25
seria G - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii A 2014-08-05 9 791 360
42 886 156,80
0,10 4,38
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Celtic Property Developments SA na CPD SA 2014-08-18

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-17
połączenie z Buffy Holdings No. 1 Ltd. bez podwyższania kapitału 2018-05-08

KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-09-14 -12 982 892
0,10 26 371 131
2 637 113,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-25
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-08-20 -8 699 836
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2021-10-18 -17 404 946
0,10 8 966 185
896 618,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-03-14
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2023-11-15 -4 483 092
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-12-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2011-12-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wiczkowska, Elżbieta Donata Członek Zarządu 2010-08-28 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Zawadzki Krzysztof Członek RN 2023-06-28 EONET - Członek RN
COLUMBUS - Członek RN
Wybraniec Tobiasz Członek RN 2023-11-15 -
Proń Adam Członek RN 2023-11-15 -
Włodarczyk Wojciech Członek RN 2023-11-15 -