pb.pl
8,2500 zł
0,61% 0,0500 zł
Celtic Property Developments SA (CPD)

Wyniki finansowe - CELTIC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 701 4 548 4 407 4 826
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 928 4 789 19 644 23 173
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 631 2 691 22 684 21 662
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -7 551 2 653 25 590 21 115
Amortyzacja (tys. zł) 38 38 33 30
EBITDA (tys. zł) 6 966 4 827 19 677 23 203
Aktywa (tys. zł) 421 557 430 398 472 346 463 534
Kapitał własny (tys. zł)* 257 016 259 463 285 048 306 088
Liczba akcji (tys. szt.) 26 371,131 26 371,131 26 371,131 26 371,131
Zysk na akcję (zł) -0,286 0,101 0,970 0,801
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,746 9,839 10,809 11,607
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej