3,4000 zł
-8,11% -0,3000 zł
Celtic Property Developments SA (CPD)

Wyniki finansowe - CELTIC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 4 777 -14 771 2 545 25
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 328 29 652 -4 062 -4 535
Zysk (strata) brutto (tys.) 16 300 33 370 1 489 -1 762
Zysk (strata) netto (tys.)* 15 646 -2 469 6 136 -2 066
Amortyzacja (tys.) 18 -67 0 0
EBITDA (tys.) 2 346 29 585 -4 062 -4 535
Aktywa (tys.) 186 487 115 526 57 566 43 297
Kapitał własny (tys.)* 83 085 81 129 43 213 41 080
Liczba akcji (tys. szt.) 8 966,185 8 966,185 8 966,185 8 966,185
Zysk na akcję (zł) 1,745 -0,275 0,684 -0,230
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,266 9,048 4,820 4,582
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej