0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
CALL2ACTION SA (C2A)

Informacje o spółce - C2A

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Koncepcja modelu biznesowego Emitenta opiera się na sprzedaży czasu reklamowego w oparciu o sieć własnych nośników POS TV ekrany LCD, zainstalowanych w punktach sprzedaży. W ramach oferty produktowej Emitent oferuje emisję spotów reklamowych długości od 5 do 30 sekund przez dowolny okres czasu, nie krótszy niż jeden dzień, na dowolnej liczbie monitorów.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Walecznych 12/7
Kod: 03-916
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 8299463
Fax: +48 22 8299462
Internet: www.call2action.pl
Email: info@call2action.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Call2Action SA w upadłości likwidacyjnej
Prezes: Żurawska Magdalena
Sektor: reklama i marketing
EKD: działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Liczba akcji: 66 850 000
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: BGGM Audyt sp. z o.o.
NIP: 5252420307
KRS: 0000304373
EKD: 59:13
Ticker GPW: C2A
ISIN: PLCLACT00015

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 668 500 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 66 850 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64 538 135
Liczba głosów na WZA: 81 050 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 96,53%
Kapitał akcyjny: 3 342 500,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78 738 135
Cena nominalna akcji: 0,05 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97,14%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 3,47%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Pikula Szymon 36 790 135 (55,03%) 50 990 135 (62,91%) 2012-09-07 -
Imperio ASI SA wraz z Atvertin sp. z o.o. 27 748 000 (41,50%) 27 748 000 (34,23%) 2011-12-22 DES, KOP, AIN, OUT, MFD, U2K,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-18
seria A - akcje założycielskie 2008-02-26 5 800 000
290 000,00
0,05 0,05 5 800 000
290 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-08-17
2008-04-29
seria B - akcje założycielskie 2008-02-26 4 200 000
0,05 10 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-29
seria C - subskrypcja prywatna 2008-08-01 7 000 000
350 000,00
0,05 0,05 17 000 000
850 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-08-17

seria D 2008-11-13 6 000 000
0,05 23 000 000
1 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-01-21
seria E 2008-11-13 10 000 000
0,05 33 000 000
1 650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-01-21
seria F - subskrypcja prywatna 2010-05-20 1 850 000
0,05 34 850 000
1 742 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-11
seria G - subskrypcja prywatna 2010-06-30 9 375 000
0,05 44 225 000
2 211 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-11
seria H - subskrypcja prywatna 2010-06-30 22 625 000
0,05 66 850 000
3 342 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-11

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Żurawska Magdalena Prezes Zarządu 2012-11-06 -
Leśniewski Jarosław Wiceprezes Zarządu 2008-08-29 M4B - Prezes Zarządu

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Pempera Ernest Przewodniczący RN 2012-11-12 -
Dziewolski Wojciech Członek RN 2010-11-18 -
Ziemiński Andrzej Członek RN 2012-06-06 GWARANT - Członek RN
OPTIGIS - Członek RN
Kręski Łukasz Członek RN 2012-06-06 GWARANT - Przewodniczący RN
Zauska Krzysztof Członek RN 2012-11-12 -
Chmielarczyk Ewa Członek RN 2012-11-12 -