0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
CALL2ACTION SA (C2A)

Wyniki finansowe - C2A

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2012 II Q 2012 III Q 2012 IV Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 4 754 3 913 2 469 515
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 660 291 -3 821 -18 761
Zysk (strata) netto (tys.)* 535 236 -3 640 -18 480
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 0 0 0 0
Aktywa (tys.) 26 033 29 051 28 376 17 999
Kapitał własny (tys.)* 15 132 15 101 11 461 -8 356
Liczba akcji (tys. szt.) 66 850,000 66 850,000 66 850,000 66 850,000
Zysk na akcję (zł) 0,008 0,004 -0,054 -0,276
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,226 0,226 0,171 -0,125
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej