pb.pl
63,8000 zł
1,27% 0,8000 zł
Comp S.A. (CMP)

Informacje o spółce - COMP

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka technologiczna specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa sieciowego oraz rozwiązaniach dedykowanych dla rynku handlu i usług. Jest obecnie jednym z największych integratorów rozwiązań informatycznych na polskim rynku, z powodzeniem łącząc produkty własne z rozwiązaniami oferowanymi przez innych producentów sprzętu i oprogramowania. Grupa jest również liderem na polskim rynku urządzeń fiskalnych (marki Novitus i Elzab) oferując szeroki wachlarz kas fiskalnych, drukarek fiskalnych i rozwiązań wspierających sektor detaliczny.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Jutrzenki 116
Kod: 02-230
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5703800
Fax: +48 22 6626371
Internet: www.comp.com.pl
Email: info@comp.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
NOVITUS 2 851 624 50,71%
COMP 1 136 279 19,19%
ELZAB 12 246 639 75,89%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Comp SA
Prezes: Tomaszewski Robert
Sektor: oprogramowanie
EKD: doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
Liczba akcji: 5 918 188
Zatrudnienie:
  • 557 (2018r.) - spółka
  • 1 135 (2018r.) - grupa
Audytor: Misters Audytor Adviser sp. z o.o.
NIP: 5220001694
KRS: 0000037706
EKD: 72,10
Ticker GPW: CMP
ISIN: PLCMP0000017

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 377 580 394,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 5 918 188 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 983 399
Liczba głosów na WZA: 5 918 188 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,19%
Kapitał akcyjny: 14 795 470,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 983 399
Cena nominalna akcji: 2,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97,71%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 15,81%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Comp SA poprzez Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. 1 136 279 (19,19%) 1 136 279 (22,99%) 2015-09-02 NVS, ELZ,
MetLife PTE SA 945 429 (15,98%) 945 429 (19,77%) 2019-09-23 JCA, ABS,
MetLife OFE portfel 877 807 (14,83%) 877 807 (14,83%) 2018-12-31 ABG, DVL, MNC, CMR, MLG, NWG, OTS, NVA, SKH, WXF, PUE, ZUE, RON, BFT, WWL, SWG, KTY,
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 619 307 (10,46%) 619 307 (12,95%) 2018-12-11 IZS, 1AT, TOA, LSI, VIN, TOW, BLO, OPN, LRQ, ATG, PTW, GOP, CHP, RLP, TIM, ELZ,
Papaj Jacek 584 384 (9,87%) 584 384 (12,22%) 2018-07-06 -
NN OFE portfel 548 193 (9,26%) 548 193 (9,26%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, AML, AMC, ART, ATD, ATG, BRS, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PWX, QRS, RDL, SNK, SWG, TAR, TIM, TRN, WWL, ZMT, ZEP, PKO, ATR, PKN, LTX, PBX, CMR, APR, PZU, RVU, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, RON, EAT, MAB, VRG, UNI, KRU, ABE, ACG, BFT, MDG, LRQ, HRS, ALR, PEO, PSW, ACP, PLY, PKP, KGL, POZ, SKA, BKM, SLV, BDX, SPL, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, MIL, KTY, PRT,
Generali OFE portfel 272 000 (4,60%) 272 000 (5,69%) 2017-12-31 NVS, ARR, ATP, CLN, OPN, PEP, TOA, ENT, INK, OVO, MAB, ENE,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1997-05-09 1 000
118 750,00
118,75 118,75 1 000
118 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
1997-05-15
2005-01-14
zmiana wartości nominalnej akcji 1997-06-05 0
0,00
2,50 0,00 47 500
118 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-06-12
seria B - Jacek Papaj aport: akcje Comp Rzeszów SA 1997-06-05 1 260 000
3 150 000,00
2,50 2,50 1 307 500
3 268 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
1997-06-12
seria C - subskrypcja prywatna 1997-06-05 321 430
1 125 005,00
2,50 3,50 1 628 930
4 072 325,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
1997-06-12
2005-01-14
seria D - Polish Enterprise Fund LP 1998-12-16 1 250 000
10 000 000,00
2,50 8,00 2 878 930
7 197 325,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-12-18
seria E - aport: akcje Comp Rzeszów SA 1999-06-29 210 870
527 175,00
2,50 2,50 3 089 800
7 408 195,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
2000-02-10
2005-01-14
seria F - Polish Enterprise Fund LP 1999-06-29 750 000
6 000 000,00
2,50 8,00 3 839 800
959 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-02-10
seria G - subskrypcja prywatna 2003-08-18 91 388
365 552,00
2,50 4,00 3 931 188
9 827 970,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
2003-11-03
2005-01-14
umorzenie akcji akcje Polish Enterprise Fund LP 2004-02-23 -2 170 903
0,00
2,50 0,00 1 760 285
4 400 712,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-02-26
seria H - subskrypcja publiczna 2004-04-14 555 000
20 812 500,00
2,50 37,50 2 315 285
5 788 212,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
2005-01-11
2005-02-11
seria I - subskrypcja publiczna 2005-03-21 445 000
24 030 000,00
2,50 54,00 2 760 285
6 900 712,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-31
2005-07-22
2005-08-10
seria J - Prokom Software SA, Jacek Sygutowski, Andrzej Górski za udziały w Safe Computing Sp. z o.o. 2007-01-11 607 497
48 599 760,00
2,50 80,00 3 367 782
8 419 455,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-27
seria K - połączenie z Computer Service Support SA 2007-06-29 1 380 117
0,00
2,50 0,00 4 747 899
11 869 747,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-11
zmiana firmy z Comp SA na Comp Safe Support SA 2007-06-29 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-11
seria L - połączenie z Novitus SA 2011-04-22 1 170 289
0,00
2,50 0,00 5 918 188
14 795 470,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-30
2011-12-20
połączenie z Hallandale sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-02-13 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,06 zł
2015-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,06 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Tomaszewski Robert Prezes Zarządu 2017-06-01 -
Morawski Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2008-10-28 ELZAB - Członek RN
Wilk Jarosław Wiceprezes Zarządu 2016-06-30 ELZAB - Wiceprzewodniczący RN
Wawer Andrzej Wiceprezes Zarządu 2009-02-27 NOVITUS - Członek Zarządu
ELZAB - Sekretarz RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Papaj Jacek Przewodniczący RN 2017-06-30 NOVITUS - Przewodniczący RN
CSS - Przewodniczący RN
Należyty Grzegorz Wiceprzewodniczący RN 2016-06-30 ELZAB - Przewodniczący RN
Hausner Włodzimierz Członek RN 2004-02-23 -
Wojnicz Kajetan Członek RN 2012-06-29 BERLING - Członek RN
ELZAB - Członek RN
GAMFACTO - Członek RN
Bartosiewicz Jerzy Członek RN 2017-06-30 -
Bogutyn Tomasz Członek RN 2006-06-22 -
Trepczyński Ryszard Członek RN 2018-06-29 -