70,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Comp S.A. (CMP)

Wyniki finansowe - COMP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 261 647 215 145 232 071 169 984
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 14 252 13 482 19 875 12 013
Zysk (strata) brutto (tys.) 7 007 7 624 13 093 6 829
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 224 6 245 9 180 1 962
Amortyzacja (tys.) 11 947 11 575 11 516 11 787
EBITDA (tys.) 26 199 25 057 31 391 23 800
Aktywa (tys.) 1 042 748 985 460 988 452 966 553
Kapitał własny (tys.)* 513 946 520 532 508 881 510 923
Liczba akcji (tys. szt.) 5 610,548 5 610,548 5 610,548 5 345,301
Zysk na akcję (zł) 0,218 1,113 1,636 0,367
Wartość księgowa na akcję (zł) 91,604 92,777 90,701 95,584
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej