60,2000 zł
-0,33% -0,2000 zł
Comp S.A. (CMP)

Wyniki finansowe - COMP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 111 611 156 653 311 338 171 434
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -6 205 9 237 17 305 15 447
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -8 855 8 835 15 132 13 539
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 699 5 329 9 329 10 646
Amortyzacja (tys. zł) 10 383 11 242 11 448 11 795
EBITDA (tys. zł) 4 178 20 479 28 753 27 242
Aktywa (tys. zł) 937 140 954 472 996 024 967 593
Kapitał własny (tys. zł)* 497 576 502 268 511 796 523 184
Liczba akcji (tys. szt.) 5 918,188 5 918,188 5 918,188 5 918,188
Zysk na akcję (zł) -0,625 0,900 1,576 1,799
Wartość księgowa na akcję (zł) 84,076 84,869 86,478 88,403
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej