45,8000 zł
-0,43% -0,2000 zł
Comp S.A. (CMP)

Wyniki finansowe - COMP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 250 044 128 901 162 624 197 522
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -4 357 -1 880 3 514 10 479
Zysk (strata) brutto (tys.) -12 823 -4 672 -2 746 8 292
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 231 -2 059 -4 937 5 411
Amortyzacja (tys.) 12 112 11 682 12 099 12 105
EBITDA (tys.) 7 755 9 802 15 613 22 584
Aktywa (tys.) 953 541 905 876 934 864 1 011 823
Kapitał własny (tys.)* 534 552 533 097 511 588 515 893
Liczba akcji (tys. szt.) 5 918,188 5 918,188 5 918,188 5 610,548
Zysk na akcję (zł) -0,208 -0,348 -0,834 0,964
Wartość księgowa na akcję (zł) 90,324 90,078 86,443 91,951
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej