pb.pl
63,8000 zł
1,27% 0,8000 zł
Comp S.A. (CMP)

Wyniki finansowe - COMP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 149 283 184 644 280 517 141 275
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 13 196 15 710 14 237 13 413
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 319 12 608 8 879 11 363
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 086 8 117 7 897 4 257
Amortyzacja (tys. zł) 9 532 9 914 10 661 10 419
EBITDA (tys. zł) 22 728 25 624 24 898 23 832
Aktywa (tys. zł) 906 779 960 744 1 043 006 956 446
Kapitał własny (tys. zł)* 480 383 488 332 496 549 502 921
Liczba akcji (tys. szt.) 5 918,188 5 918,188 5 918,188 5 918,188
Zysk na akcję (zł) 0,352 1,372 1,334 0,719
Wartość księgowa na akcję (zł) 81,171 82,514 83,902 84,979
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej