47,5000 zł
-0,42% -0,2000 zł
Sygnity SA (SGN)

Informacje o spółce - SYGNITY

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa zajmuje się: doradztwem informatycznym, produkcją i wdrażaniem oprogramowania, integracją rozwiązań, audytem i testowaniem oprogramowania, dostarczaniem infrastruktury informatycznej oraz outsourcingiem IT. Koncentruje na sześciu sektorach gospodarki: bankowo-finansowym, przemysłowym, telekomunikacyjnym, użyteczności publicznej, opieki zdrowotnej i administracji publicznej.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Postępu 17 B
Kod: 02-676
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 2908800
Fax: +48 22 2908801
Internet: www.sygnity.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
EMAX 1 297 605 36,86%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Sygnity Spółka Akcyjna
Prezes: Różycki Maciej
Sektor: systemy informatyczne
EKD: doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania
Liczba akcji: 22 759 947
Zatrudnienie:
  • 762 (2022r.) - spółka
  • 905 (2022r.) - grupa
Audytor: Mazars Audyt sp. z o.o.
NIP: 5860005293
KRS: 0000008162
EKD: 72,20
Ticker GPW: SGN
ISIN: PLCMPLD00016

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 081 097 482,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 22 759 947 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 110 897
Liczba głosów na WZA: 22 759 947 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,35%
Kapitał akcyjny: 22 759 947,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 110 897
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,35%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 11,65%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
TSS Europe BV bezpośrednio i pośrednio 16 542 399 (72,68%) 16 542 399 (72,68%) 2022-05-16 -
Barca Global Master Fund LP NWZ 2 050 063 (9,00%) 2 050 063 (9,00%) 2023-11-23 -
Blacksheep Fund Management Ltd. 1 518 435 (6,67%) 1 518 435 (6,67%) 2023-08-22 -
Sygnity SA 35 716 (0,15%) 35 716 (0,00%) 2024-01-18 EMX,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
konwersja obligacji na akcje serii P rejestracja warunkowa 11 650
1,00 6 758 913
6 758 913,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-07-17
seria R 300
1,00 6 970 832
6 970 832,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-09-06
akcje serii R 24 193
1,00 6 970 532
6 970 532,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-20
2006-07-28
seria P, R, S, T 3 100
1,00 6 946 339
6 946 339,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-07-04
seria P, R, S, T 28 799
1,00 6 943 239
6 943 239,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-04-06
konwersja obligacji na akcje - w ramach kapitału warunkowego 1 910
1,00 6 896 675
6 896 675,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-01-11
konwersja obligacji na akcje - w ramach kapitału warunkowego
1,00 6 894 165
6 894 165,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-11-10
warunkowa rejestracja akcji serii P, R i S 1 825
6 864 650
6 864 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-12-28
umorzenie 2187 obligacji zamiennych na akcje serii N

KDPW:
KRS:
GPW:


konwersja obligacji na akcje serii P 11 650
6 786 640
6 786 640,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-02-02
rejestracja akcji serii P, R, S, T 17 615
1,00 6 914 290
6 914 290,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-02-22
2006-03-08
seria W - kapitał docelowy akcjonariusze BBI Capital SA w zamian za akcje Emax SA 1 000 000
1,00 7 970 832
7 970 832,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-09-26
2007-02-14
w ramach kapitału docelowego 3 925
1,00 7 974 757
7 974 757,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-11-20
w ramach kapitału docelowego 6 375
1,00 7 981 132
7 981 132,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-10
umorzenie akcji seria X -90
1,00 10 776 704
10 776 704,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-07-09
podwyższenie kapitału 36 669
1,00 10 813 373
10 813 373,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-07-09
warunkowa rejestracja akcji serii P, R i S
6 862 825
6 862 825,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-10-28
realizacja oferty menedżerskiej seria P 500
1,00 11 886 242
11 886 242,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-12-15
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1994-03-29 37 001
3,00 37 001
111 003,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-02-02
1994-06-28
1997-02-26
seria B - Polish American Enterprise Fund 1994-07-06 17 899
7 070 462,98
3,00 395,02 54 900
164 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-02-02
1994-07-28
1995-10-27
seria C - prawo poboru 1994-08-02 1 006 820
3 020 460,00
3,00 3,00 1 055 567
3 166 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-02-02
1994-08-05
1995-10-27
seria D - pracownicy 1994-11-18 16 200
202 500,00
3,00 12,50
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-02-02
1994-11-24
1995-10-27
seria D - prawo poboru 1994-11-18 158 338
475 014,00
3,00 3,00 1 230 200
3 690 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-02-02
1994-11-24
1995-10-27
seria E - subskrypcja publiczna 1994-11-29 390 720
8 791 200,00
3,00 22,50 1 621 000
4 863 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-02-02
1995-08-08
1995-10-27
seria F - członkowie Zarządu 1996-05-23 207 897
207 897,00
1,00 1,00 5 136 657
5 136 657,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-03-06
1997-04-29
1998-06-01
split 1:3 1996-05-23
1,00 4 863 000
4 863 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-06-13
1996-07-08
seria G - pracownicy 1996-05-23 66 000
66 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-03-06
1997-04-29
1998-06-01
seria H - zamienna: udziałowcy Info-Serwis Sp. z o.o wymiana 1996-11-08 58 163
1,00 5 194 820
5 194 820,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-02-06
1997-08-04
1999-09-02
seria I - zamienna: udziałowcy CSBI Ltd. wymiana 1996-11-08 545 762
1,00 5 740 582
5 740 582,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-02-06
1997-08-04
1999-09-02
seria J - ComputerLand Europe Operations SA (aport: znak towarowy) 1996-11-08 119 335
6 563 425,00
1,00 55,00 5 859 917
5 859 917,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-02-06
1998-04-09
2000-08-17
seria K - oferta menedżerska 1998-06-29 202 079
202 079,00
1,00 1,00 6 061 996
6 061 996,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-09-09
2000-01-05
seria L - oferta menedżerska zawiadomienie 1999-06-24 90 182
90 182,00
1,00 1,00 6 152 178
6 152 178,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-11-16
2000-03-01
seria M - oferta menedżerska 196.700 (41,52 PLN), 110.100 (32,67 PLN), 52.625 (50,46 PLN) 2000-06-29 359 425
1,00 6 511 603
6 511 603,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-10-09
2001-01-03
obligacje z prawem pierwszeństwa - McKinsey & Company Poland spółka wykupiła obligacje 2000-08-21 100 000
13 820 000,00
1,00 138,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - za obligacje zamienne konwersja do 21.05.2006 2001-03-02 741 771
89 368 570,08
1,00 120,48
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Positive SA bez zwiększania kapitału 2001-03-02

KDPW:
KRS:
GPW:

2001-12-31
seria O - oferta menedżerska IV 2001-12-14 58 800
5 396 076,00
1,00 91,77 6 734 613
6 734 613,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-02-25
2002-05-02
seria O - oferta menedżerska II 2001-12-14 54 985
1 796 359,95
1,00 32,67 6 621 788
6 621 788,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-02-25
2002-05-02
seria O - oferta menedżerska I 2001-12-14 55 200
2 291 904,00
1,00 41,52 6 566 803
6 566 803,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-02-25
2002-05-02
seria O - oferta menedżerska III 2001-12-14 54 025
2 726 101,50
1,00 50,46 6 675 813
6 675 813,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-02-25
2002-05-02
seria R - oferta menedżerska cena emisyjna: 79,66 do 31.12.2006, 86,43 w 2007, 93,78 w 2008, 101,75 w 2009, 110,40 w 2010, 119,78 w 2011 2002-06-28 211 600
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria R 2002-06-28 150
1,00 6 914 440
6 914 440,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-18

2006-06-06
seria P - oferta menedżerska C2, do 31.12.2010 2002-06-28 104 400
5 268 024,00
1,00 50,46
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - oferta menedżerska C3, do 31.12.2011 2002-06-28 172 650
15 844 090,50
1,00 91,77
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - oferta menedżerska C1, do 31.12.2009 2002-06-28 46 625
1 523 238,75
1,00 32,67
KDPW:
KRS:
GPW:


renumeracja akcji: seria A 2003-06-27

KDPW:
KRS:
GPW:


seria S - oferta menedżerska cena: 96,30 w 2007, 104,49 w 2008, 113,37 w 2009, 123,00 w 2010, 133,46 w 2011, 144,80 w 2012 2003-09-10 185 200

KDPW:
KRS:
GPW:
2003-11-19

seria T - oferta menedżerska cena: 90,39 w 2008, 98,07 w 2009, 106,41 w 2010, 115,45 w 2011, 125,27 w 2012, 135,92 w 2013 2004-06-22 152 400
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-30

połączenie z Centrum Informatyki Energetyki sp. z o.o. i Computerland Mielec sp. z o.o. 2005-11-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2005-12-29
połączenie z VBB sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2007-02-15

KDPW:
KRS:
GPW:


seria X - połączenie z Emax SA 1,2 akcji Computerlandu za 1 akcję zwykłą Emax oraz 1,28 za 1 uprzywilejowaną 2007-03-15 2 795 662
1,00 10 776 794
10 776 794,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-05-31
2007-05-31
zmiana firmy z Computerland SA na Sygnity SA 2007-03-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-05
seria Y - subskrypcja prywatna 2007-12-13 1 072 369
1,00 11 885 742
11 885 742,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-30
2008-02-13
połączenie z Aram sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2010-05-13

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-05-31
połączenie z Winuel SA bez podwyższania kapitału 2010-10-28

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Sygnity Technology sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-04-06

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-29
połączenie z Projekty Bankowe Polsoft sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-04-06

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-31
seria Z - subskrypcja prywatna 2018-06-25 3 703 705
10 000 003,50
1,00 2,70 15 589 947
15 589 947,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-27
seria AA - subskrypcja prywatna 2018-06-25 7 500 000
17 250 000,00
1,00 2,30 23 089 947
23 089 947,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-31
seria AB - subskrypcja prywatna 2018-06-25 30 000 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-09-30 -330 000
1,00 22 759 947
22 759 947,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-16

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2007-09-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2007-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2006-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2006-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2003-11-03 Asymilacja po konwersji
2003-07-01 Asymilacja po konwersji
2003-06-03 Asymilacja po konwersji
2003-04-10 Asymilacja po konwersji
2003-03-03 Asymilacja po konwersji
2002-12-05 Asymilacja po konwersji
2002-11-04 Asymilacja po konwersji
2002-10-01 Asymilacja po konwersji
2002-05-02 Asymilacja po konwersji
2002-03-01 Asymilacja po konwersji
2002-01-02 Asymilacja po konwersji
2001-10-01 Asymilacja po konwersji
2001-07-03 Asymilacja po konwersji
2001-03-01 Asymilacja po konwersji
2001-01-03 Asymilacja akcji seria M
2000-12-04 Asymilacja akcji
2000-03-01 Asymilacja akcji seria L
2000-01-05 Asymilacja akcji seria K
1999-09-02 Asymilacja akcji seria H (zamienna: CSBI). seria I (zamienna: ComputerLand Europe)
1998-06-01 Asymilacja akcji serie F. G
1997-02-26 Asymilacja akcji seria A
1996-07-08 Split 1:3

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Różycki Maciej Prezes Zarządu 2022-05-16 SIMPLE - Sekretarz RN
Jurak Mariusz Wiceprezes Zarządu 2017-05-19 -
Zientarska Monika Członek Zarządu 2023-09-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Eggink Raimondo Wiceprzewodniczący RN 2016-11-16 PRIMECAR - Członek RN
SKARBIEC - Członek RN
KINKASO - Członek RN
Wnorowski Rafał Członek RN 2017-09-27 SIMPLE - Prezes Zarządu
PROACTA - Członek RN
van den Heuvel, Ivo Członek RN 2022-05-14 -
Zanders Ramon Członek RN 2022-05-14 SIMPLE - Wiceprzewodniczący RN
Corutiu Ioana Członek RN 2022-05-14 -
Schmidt, Przemysław Aleksander Członek RN 2022-05-14 RAFAKO - Członek RN
de Ponte, Lucas Członek RN 2023-05-09 -