22,5000 zł
-0,88% -0,2000 zł
Sygnity SA (SGN)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SYGNITY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 51 233 54 378 51 314 54 173
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 9 616 8 203 6 174 6 501
Zysk (strata) brutto (tys.) 8 664 7 213 6 194 6 473
Zysk (strata) netto (tys.)* 8 919 6 021 11 179 5 381
Amortyzacja (tys.) 2 808 2 656 2 639 2 705
EBITDA (tys.) 12 424 10 859 8 813 9 206
Aktywa (tys.) 279 087 289 886 287 931 292 571
Kapitał własny (tys.)* 141 642 147 724 158 915 164 900
Liczba akcji (tys. szt.) 22 759,947 22 759,947 22 759,947 22 759,947
Zysk na akcję (zł) 0,392 0,265 0,491 0,236
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,223 6,491 6,982 7,245
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej