pb.pl
7,3600 zł
5,14% 0,3600 zł
Sygnity SA (SGN)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SYGNITY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 56 935 52 750 63 760 59 213
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 480 4 733 11 544 8 379
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 774 -4 693 10 766 4 022
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 550 -3 888 9 331 4 017
Amortyzacja (tys. zł) 2 132 1 776 4 038 4 105
EBITDA (tys. zł) 8 612 6 509 15 582 12 484
Aktywa (tys. zł) 304 704 272 943 307 890 300 249
Kapitał własny (tys. zł)* 69 646 65 757 74 439 78 598
Liczba akcji (tys. szt.) 23 089,947 23 089,947 22 759,947 22 759,947
Zysk na akcję (zł) 0,197 -0,168 0,410 0,176
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,016 2,848 3,271 3,453
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej