47,5000 zł
-0,42% -0,2000 zł
Sygnity SA (SGN)

Wyniki finansowe - SYGNITY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 61 881 52 350 51 949 59 230
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 13 860 6 216 6 150 11 639
Zysk (strata) brutto (tys.) 13 298 6 093 6 377 11 392
Zysk (strata) netto (tys.)* 10 663 4 940 5 105 9 026
Amortyzacja (tys.) 2 362 2 650 2 635 2 353
EBITDA (tys.) 16 222 8 866 8 785 13 992
Aktywa (tys.) 300 770 288 222 294 982 297 379
Kapitał własny (tys.)* 179 874 184 815 191 197 200 223
Liczba akcji (tys. szt.) 22 759,947 22 759,947 22 759,947 22 759,947
Zysk na akcję (zł) 0,468 0,217 0,224 0,397
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,903 8,120 8,401 8,797
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej