9,8800 zł
4,44% 0,4200 zł
Sygnity SA (SGN)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SYGNITY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 55 489 51 504 52 489 50 563
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 368 6 594 23 162 8 152
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 557 5 454 29 512 7 091
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 349 7 516 26 062 6 021
Amortyzacja (tys. zł) 4 108 3 903 3 478 2 740
EBITDA (tys. zł) 14 476 10 497 26 640 10 892
Aktywa (tys. zł) 299 592 296 378 296 393 277 249
Kapitał własny (tys. zł)* 86 948 94 273 120 551 126 604
Liczba akcji (tys. szt.) 22 759,947 22 759,947 22 759,947 22 759,947
Zysk na akcję (zł) 0,367 0,330 1,145 0,265
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,820 4,142 5,297 5,563
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej