1,1800 zł
-0,51% -0,0060 zł
PZ Cormay SA (CRM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - CORMAY

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Producent wysokiej jakości odczynników diagnostycznych i dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej. Wytwarza testy in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi. W swojej ofercie posiada automatyczne analizatory biochemiczne, hematologiczne. Oferuje w pełni zautomatyzowane systemy do analizy parazytologicznej, immunologicznej oraz elektroforezy, a także próżniowy system pobierania krwi. Produkty firmy trafiają do 150 krajów na całym świecie.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Wiosenna 22
Kod: 05-092
Miejscowość: Łomianki
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 7517910
Fax: +48 22 7517911
Internet: www.pzcormay.pl
Email: office@cormay.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
ORPHEE 33 757 099 87,43%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: PZ Cormay SA
Prezes: Płocica Janusz
Sektor: produkcja leków
EKD: produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Liczba akcji: 84 205 008
Zatrudnienie:
  • 173 (2020r.) - spółka
  • 209 (2020r.) - grupa
Audytor: BDO sp. z o.o. sp. k.
NIP: 1181872269
KRS: 0000270105
EKD: 20,59
Ticker GPW: CRM
ISIN: PLCMRAY00029

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 99 361 909,44 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 84 205 008 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 000 000
Liczba głosów na WZA: 84 205 008 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 19,00%
Kapitał akcyjny: 84 205 008,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 000 000
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 19,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 81,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ipopema TFI SA przez Total FIZ 16 000 000 (19,00%) 16 000 000 (19,00%) 2021-03-04 MDI, KPL, KME, ONC, FHD, SCP, VRG,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria G - subskrypcja prywatna 4 000 000
22 000 000,00
1,00 5,50 28 861 977
28 861 977,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-01
2014-07-08
seria A - akcje założycielskie 2006-10-04 6 882 161
6 882 161,00
1,00 1,00 6 882 161
6 882 161,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-26
2006-12-19
2008-11-07
seria B 2007-02-26 2 500 000
2 750 000,00
1,00 1,10 9 382 161
9 382 161,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-26

2008-11-07
seria C 2007-03-07 495 000
990 000,00
1,00 2,00 9 877 161
9 877 161,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-26

2008-11-07
seria D - subskrypcja publiczna 2007-05-28 1 984 816
5 160 521,60
1,00 2,60 11 861 977
11 861 977,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-26
2008-08-16
2008-11-07
seria E - subskrypcja prywatna 2009-06-30 10 000 000
23 000 000,00
1,00 2,30 21 861 977
21 861 977,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-31
2009-12-11
seria F - subskrypcja prywatna 2010-03-09 3 000 000
3 000 000,00
1,00 1,00 24 861 977
24 861 977,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-14
2016-02-16
seria I - Michael O'Donovan 2011-08-04 200 000
200 000,00
1,00 1,00 30 561 977
30 561 977,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-10
2013-04-12
seria H - Cormay AG 2011-08-04 1 500 000
21 750 000,00
1,00 14,50 30 361 977
30 361 977,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-10
2013-04-12
seria J - subskrypcja prywatna 2012-12-11 1 300 000
15 860 000,00
1,00 12,20 31 861 977
31 861 977,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-03
2013-02-12
seria K- prawo poboru 1:1 2015-04-02 31 861 977
47 792 965,50
1,00 1,50 63 723 954
63 723 954,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-25
2015-10-19
seria L - subskrypcja publiczna zamienna: akcje Orphée SA 2016-09-08 13 481 054
43 678 614,96
1,00 3,24 77 205 008
77 205 008,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-14
2017-12-07
seria N - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2018-06-27 3 860 250
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M - subskrypcja prywatna 2018-08-07 7 000 000
7 000 000,00
1,00 1,00 84 205 008
84 205 008,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-31
seria N - emisja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2018-08-07 3 860 250
3 860 250,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-06-15 Prawo poboru 1:1
2014-08-22 Prawo poboru 3:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Płocica Janusz Prezes Zarządu 2014-08-26 ZELMER - Prezes Zarządu
ORPHEE - Prezes Zarządu
- Członek RN
Suchowski Wojciech Wiceprezes Zarządu 2014-08-26 ORPHEE - Członek Zarządu
Finotello Flavio Członek Zarządu 2017-09-08 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wesołowski Tadeusz Wiceprzewodniczący RN 2019-06-16 RYVU - Wiceprzewodniczący RN
PURE - Wiceprzewodniczący RN
SELVITA - Wiceprzewodniczący RN
MEDINICE - Wiceprzewodniczący RN
NANOGROU - Członek RN
NEUCA - Członek RN
Markowski Tomasz Członek RN 2016-06-30 -
Trznadel Andrzej Członek RN 2019-06-14 PURE - Przewodniczący RN
STEMCELL - Wiceprzewodniczący RN
Marczuk Bartosz Członek RN 2021-06-22 -
Małyska Paweł Członek RN 2021-06-22 AMICA - Wiceprzewodniczący RN
DEVELIA - Członek RN
ALUMETAL - Członek RN
ATENDE - Członek RN