1,2040 zł
-0,41% -0,0050 zł
PZ Cormay SA (CRM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - CORMAY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 21 284 19 030 20 477 20 695
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -2 219 -150 1 297 -1 258
Zysk (strata) brutto (tys.) -4 052 966 1 927 -2 626
Zysk (strata) netto (tys.)* -4 102 912 1 781 -2 620
Amortyzacja (tys.) 1 103 1 014 1 034 1 211
EBITDA (tys.) -1 116 864 2 331 -47
Aktywa (tys.) 93 740 94 565 95 004 95 805
Kapitał własny (tys.)* 62 436 63 052 63 885 62 203
Liczba akcji (tys. szt.) 84 205,008 84 205,008 84 205,008 84 205,008
Zysk na akcję (zł) -0,049 0,011 0,021 -0,031
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,741 0,749 0,759 0,739
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej