pb.pl
1,2600 zł
-4,18% -0,0550 zł
PZ Cormay SA (CRM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - CORMAY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 19 843 15 887 15 701 18 126
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -22 949 2 972 2 318 -713
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -23 370 2 855 -3 671 -2 691
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -23 481 2 398 -3 123 -2 485
Amortyzacja (tys. zł) 1 235 996 989 979
EBITDA (tys. zł) -21 714 3 968 3 307 266
Aktywa (tys. zł) 161 498 168 773 160 160 148 872
Kapitał własny (tys. zł)* 111 733 115 014 111 648 110 792
Liczba akcji (tys. szt.) 84 205,008 84 205,008 84 205,008 84 205,008
Zysk na akcję (zł) -0,279 0,028 -0,037 -0,030
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,327 1,366 1,326 1,316
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej