pb.pl
1,2750 zł
-1,54% -0,0200 zł
Cognor SA (COG)

Wyniki finansowe - COGNOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 516 325 399 511 466 074 460 111
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 31 550 5 372 2 554 19 068
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 22 779 -4 431 -6 312 2 423
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 16 145 -683 -5 108 2 909
Amortyzacja (tys. zł) 11 393 11 528 11 617 11 438
EBITDA (tys. zł) 42 943 16 900 14 171 30 506
Aktywa (tys. zł) 1 037 247 1 002 754 1 051 731 1 065 931
Kapitał własny (tys. zł)* 301 028 263 929 258 808 259 901
Liczba akcji (tys. szt.) 120 417,142 123 070,319 123 940,417 123 940,417
Zysk na akcję (zł) 0,134 -0,006 -0,041 0,023
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,500 2,145 2,088 2,097
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej