3,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
Cognor SA (COG)

Wyniki finansowe - COGNOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 830 596 962 036 1 032 055 749 424
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 151 012 181 275 223 983 172 299
Zysk (strata) brutto (tys.) 156 214 193 330 238 661 165 892
Zysk (strata) netto (tys.)* 118 351 148 042 180 012 123 124
Amortyzacja (tys.) 12 849 11 127 10 944 11 001
EBITDA (tys.) 163 861 192 402 234 927 183 300
Aktywa (tys.) 1 505 172 2 003 335 1 992 035 1 938 649
Kapitał własny (tys.)* 603 885 751 839 906 136 1 029 358
Liczba akcji (tys. szt.) 171 420,663 171 420,663 171 420,663 171 420,663
Zysk na akcję (zł) 0,690 0,864 1,050 0,718
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,523 4,386 5,286 6,005
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej