3,9900 zł
0,88% 0,0350 zł
Cognor SA (COG)

Informacje o spółce - COGNOR

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: produkcji półwyrobów i wyrobów hutniczych ze stali, zarówno długich (pręty gładkie, płaskowniki, kształtowniki) jak i płaskich (blachy grube i cienkie), a także skupu, przerobu i sprzedaży złomów stali i metali nieżelaznych do podmiotów produkcyjnych Grupy oraz klientów zewnętrznych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Zielona 26
Kod: 42-360
Miejscowość: Poraj
Kraj: Polska
Telefon: +48 58417730
Fax: +48 34 3160111
Internet: www.cognor.eu
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Cognor Holding SA
Prezes: Sztuczkowski Przemysław
Sektor:
EKD: działalność firm centralnych (head Offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Liczba akcji: 171 420 663
Zatrudnienie:
  • 2 (2021r.) - spółka
  • 1 936 (2021r.) - grupa
Audytor:
NIP: 5840304383
KRS: 0000071799
EKD: 7010Z
Ticker GPW: COG
ISIN: PLCNTSL00014

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 683 968 445,37 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 171 420 663 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 125 248 205
Liczba głosów na WZA: 171 420 663 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,06%
Kapitał akcyjny: 257 130 994,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 125 248 205
Cena nominalna akcji: 1,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,06%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 26,94%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Sztuczkowski Przemysław poprzez PS Holdco sp. z o.o. 125 248 205 (73,06%) 125 248 205 (73,06%) 2022-05-13 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych emisja nr 9 50 000
2,00 66 272 248
132 544 496,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-07-09
podwyższenie kapitału emisja nr 11 26 528 415
1,50 102 615 660
153 923 490,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-14
2018-01-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych emisja nr 9 136 222
2,00 76 087 245
152 174 490,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-28
2017-07-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych emisja nr 9 685 155
2,00 75 951 023
151 902 046,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-06-28
realizacja warrantów subskrypcyjnych emisja nr 9 4 545 925
2,00 75 265 868
150 531 736,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-11-02
realizacja warrantów subskrypcyjnych emisja nr 9 868 456
2,00 70 719 943
141 439 886,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-08-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych emisja nr 9 457 446
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-09-07
podwyższenie kapitału emisja nr 8 16 000 000
2,00 51 187 167
102 374 334,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-16
2009-09-01
2010-03-16
podwyższenie kapitału emisja nr 8 15 035 081
2,00 66 222 248
132 444 496,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-05-11
realizacja warrantów subskrypcyjnych emisja nr 9 3 080 304
2,00 69 851 487
139 702 974,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-11-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych emisja nr 9 41 489
2,00 66 313 737
132 627 474,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-08-03
podwyższenie kapitału emisja nr 12 16 000 000
1,50 118 615 660
177 923 490,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-14
2018-01-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych emisja nr 9 1 706 211
1,50 120 417 142
180 625 713,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-07
realizacja warrantów subskrypcyjnych emisja nr 9 1 414 841
1,50 123 070 319
184 605 478,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-04
połączenie z Cognor Blachy Dachowe SA bez podwyższania kapitału

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-08-31
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria nr 9 1 800 000
1,50 171 420 663
257 130 994,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-04-12
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria nr 9 45 680 246
1,50 169 620 663
254 430 994,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-02-16
realizacja warrantów subskrypcyjnych emisja nr 9 534 161
1,50 123 940 417
185 910 625,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-11
realizacja warrantów subskrypcyjnych emisja nr 9 335 937
1,50 123 406 256
185 109 384,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-21
emisja nr 1 - założyciele 1991-10-18 4 472
223 600,00
50,00 50,00 4 472
223 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-31
1991-12-23
1997-03-19
emisja nr 2 1992-03-31 13 528
676 400,00
50,00 50,00 18 000
900 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-31
1992-07-23
1997-03-19
emisja nr 3 1992-08-26 22 000
1 100 000,00
50,00 50,00 40 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-31
1993-11-09
1997-03-19
emisja nr 4 1994-05-19 19 785
1 978 500,00
50,00 100,00 80 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-31
1994-12-27
1997-03-19
emisja nr 4 - prawo poboru 1994-05-19 20 215
1 010 750,00
50,00 50,00 60 215
3 010 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-31
1994-12-27
1997-03-19
split 1:25 1995-05-09
2,00 2 000 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-05-09
emisja nr 5 - kap. zakł. na akcyjny 1995-12-19 349 987
699 974,00
2,00 2,00 2 349 987
4 699 974,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-31
1995-12-29
1997-03-19
emisja nr 5 - prawo poboru 1995-12-19 2 000 000
4 000 000,00
2,00 2,00 4 349 987
8 699 974,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-31
1995-12-29
1997-03-19
emisja nr 5 - prawo poboru 1995-12-19 981 500
4 024 150,00
2,00 4,10 5 331 487
10 662 974,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-31
1995-12-29
1997-03-19
emisja nr 6 - publiczna subskrypcja 1996-04-23 1 000 000
4 200 000,00
2,00 4,20 6 331 487
12 662 974,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-31
1997-01-17
1997-03-19
umorzenie akcji z kapitału zapasowego 2003-12-22 -630 601
-1 387 322,20
2,00 2,20 5 700 886
11 401 772,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-09-30
umorzenie akcji 2005-06-03 -513 719
-1 500 059,48
2,00 2,92 5 187 167
10 374 334,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-10-13
emisja nr 7 - prawo poboru 2006-11-28 30 000 000
219 000 000,00
2,00 7,30 35 187 167
70 374 334,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-30
2007-05-15
połączenie ze Złomrex Steel Services SA przeniesienie całego majątku na ZSS 2007-12-03

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z POWH Centrostal SA, Opole bez podwyższania kapitału 2008-06-23

KDPW:
KRS:
GPW:


emisja nr 8 - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A, Złomrex SA 2009-04-23 31 035 081
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Centrostal SA na Cognor SA 2009-04-23

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-05-05
połączenie z Cognor Górnośląski SA bez podwyższania kapitału 2009-06-26

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-01
połączenie z Złomrex Steel Services SA bez podwyższania kapitału 2009-07-16

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-01
połączenie z Stalexport SA bez podwyższania kapitału 2010-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-01
emisja nr 9 za warranty subskrypcyjne serii B 2011-03-14 66 220 000
135 751 000,00
2,00 2,05
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Złomrex Centrum sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2012-11-12

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-28
emisja nr 10 - PS HoldCo sp. z o.o. za warranty subskrypcyjne serii C 2013-12-30
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Cognor Finanse sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2014-05-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-26
zmiana firmy z Cognor SA na Cognor Holding SA 2016-11-17

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-11-29
emisja nr 12 2017-05-12 16 000 000
24 000 000,00
1,50 1,50
KDPW:
KRS:
GPW:


emisja nr 11 - subskrypcja otwarta konwalidacja kapitału 2017-05-25 67 333 334
101 000 001,00
1,50 1,50
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2022-07-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2021-10-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2021-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2020-01-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2019-10-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2018-04-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2018-03-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Sztuczkowski Przemysław Prezes Zarządu 2011-03-14 - Prezes Zarządu
Grzesiak, Przemysław Andrzej Wiceprezes Zarządu 2012-01-09 - Wiceprezes Zarządu
Zoła Krzysztof Członek Zarządu 2013-05-08 - Członek Zarządu
Barszcz Dominik Członek Zarządu 2013-05-08 - Członek Zarządu

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Janiszewski, Hubert Andrzej Przewodniczący RN 2012-03-31 POLMOS_L - Wiceprzewodniczący RN
BEST - Wiceprzewodniczący RN
Freyberg, Piotr Jerzy Wiceprzewodniczący RN 2011-03-14 -
Łapiński Zbigniew Sekretarz RN 2011-03-14 ANWIM - Członek Zarządu
SNIEZKA - Członek RN
Kak, Jerzy Jan Członek RN 2011-03-14 -
Welc Jacek Członek RN 2022-06-30 - Członek RN