155,6000 zł
2,37% 3,6000 zł
Comarch SA (CMR)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - COMARCH

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka koncentruje swą działalność na projektowaniu, wykonywaniu i dostarczaniu systemów informatycznych, obejmujących oprogramowanie, sprzęt komputerowy i sieciowy, usługi wdrożeniowe, szkoleniowe i eksploatacyjne. Ofertę kieruje do telekomunikacji, finansów, bankowości i ubezpieczeń, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji publicznej, przemysłu, służby zdrowia, a także sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Jana Pawła II 39a
Kod: 31-864
Miejscowość: Kraków
Kraj: Zagranica
Telefon: +48 12 6877822
Fax:
Internet: www.comarch.pl
Email: ir@comarch.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: ComArch SA
Prezes: Filipiak Janusz
Sektor: systemy informatyczne
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 8 133 349
Zatrudnienie:
  • 5 214 (2021r.) - spółka
  • 6 723 (2021r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6770065406
KRS: 0000057567
EKD: 62,01
Ticker GPW: CMR
ISIN: PLCOMAR00012

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 265 549 104,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 8 133 349 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 530 695
Liczba głosów na WZA: 15 126 949 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,69%
Kapitał akcyjny: 8 133 349,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 486 695
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,92%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 44,31%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Filipiak Janusz 1 997 027 (24,55%) 5 569 027 (36,81%) 2016-06-30 -
Filipiak Elżbieta 846 000 (10,40%) 4 230 000 (27,96%) 2020-01-24 -
NN OFE z NN DFE 846 571 (10,40%) 846 571 (5,59%) 2021-03-01 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, MGT, 08N, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, RWL, RBW, ART, SWG, ACG, AGO, PWX, AMC, FTE, RVU, TRN, CCC, DCR, FRO, MBR, DVL, QRS, KTY, MDG, EAT, ATG, CAV, 11B, MNC, IZB, PZU, FMF, SGN, ALR, OPL, SPL, OND, MIL, PEP, APR, BDX, ACP, TPE, SKA, CAR, STH, NWG, ERB, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, CPR, TIM, HUG, AML, CMP, LVC, BFT, MOC, DAT, TEN, SNK, CTX, MPH, KGL, TOR, ABE, KRU, BBD, ICE, MCR, LTX, MON, SLV,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
konwersja obligacji na akcje serii H 20 650
1,00 7 518 770
7 518 770,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-03-31
2006-05-16
2006-04-26
split 1:470
1,00 1 222 000
1 222 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-03-30
serie A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1994-11-30 500
200,00 500
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-11-20
1994-12-20
2002-02-28
seria B - prawo poboru 1996-03-06 500
100 000,00
200,00 200,00 1 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-11-20
1995-03-24
seria C - prawo poboru 1997-01-30 1 600
320 000,00
200,00 200,00 2 600
520 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-10-23
1997-06-20
1999-05-05
renominacja akcji 1998-03-19
470,00 2 600
1 222 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-03-30
seria D - subskrypcja publiczna 1998-03-31 300 000
14 100 000,00
1,00 47,00 1 522 000
1 522 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-10-23
1999-03-01
1999-05-05
renominacja 1999-06-28
2,00 1 522 000
3 044 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-08-05
split 1:2 1999-06-28
1,00 3 044 000
3 044 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-08-05
1999-09-10
seria E - subskrypcja prywatna 1999-10-15 500 000
70 000 000,00
2,00 140,00 3 544 000
7 088 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-12-21
2000-03-08
2000-03-31
seria F - oferta menedżerska 1999-10-15 70 000
6 588 400,00
2,00 94,12 3 614 000
7 228 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-12-21
2000-07-10
2002-12-17
renominacja 1999-10-15
2,00 3 044 000
6 088 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-10-30
split 1:2 2000-05-31
1,00 7 228 000
7 228 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-07-10
2000-09-22
serie G1, G2, G3 - oferta menedżerska 2001-12-21

KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - za obligacje zamienne zawiadomienie 2001-12-21 700 000
39 970 000,00
1,00 57,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-04-02
umorzenie akcji seria E: 32,20, seria F: 64,33 2003-06-30 -501 400
1,00 6 726 600
6 726 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-11-04
umorzenie obligacji zamiennych 486 obligacji 2004-04-14
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - oferta menedżerska uchwała zarządu 2004-04-26 125 787
125 787,00
1,00 1,00 6 852 387
6 852 387,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-06-29
2004-12-29
seria G - oferta menedżerska decyzja RN 2005-03-23 102 708
102 708,00
1,00 1,00 6 955 095
6 955 095,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-03-24
2006-04-12
seria I2 - oferta menedżerska 2005-06-30 441 826
441 826,00
1,00 1,00 7 960 596
7 960 596,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-20
2007-05-31
konwersja obligacji na akcje serii H 2006-03-01 543 025
31 006 727,50
1,00 57,10 7 498 120
7 498 120,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-03-20
2006-03-31
seria J2 - oferta menedżerska 2010-02-15 91 041
91 041,00
1,00 1,00 8 051 637
8 051 637,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-31
seria K3 - oferta menedżerska 2014-01-20 73 953
73 953,00
1,00 1,00 8 125 590
8 125 590,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-31
seria L1 - oferta menedżerska 2015-03-16 7 759
7 759,00
1,00 1,00 8 133 349
8 133 349,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-14
2015-07-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2022-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2021-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2021-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2020-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2020-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2019-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2019-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2018-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2018-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2017-08-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2017-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2014-08-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2014-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2013-08-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2013-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2012-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2012-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2003-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2003-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2003-07-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2003-07-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2002-12-17 Asymilacja akcji serie F
2002-02-28 Asymilacja akcji seria A
2000-09-22 Split 1:2
2000-03-31 Asymilacja akcji seria E
1999-09-10 Split 1:2

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Filipiak Janusz Prezes Zarządu 1991-01-01 - Przewodniczący RN
Prokop Paweł Wiceprezes Zarządu 2002-11-28 -
Rymarczyk Zbigniew Wiceprezes Zarządu 2007-06-28 -
Warwas Marcin Wiceprezes Zarządu 2007-06-28 -
Tarański Konrad Wiceprezes Zarządu 2008-06-25 -
Przewięźlikowski Andrzej Wiceprezes Zarządu 2015-06-24 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Filipiak Elżbieta Przewodniczący RN 2002-11-28 -
Pach Andrzej Wiceprzewodniczący RN 2019-06-26 -
Drobniak Danuta Członek RN 2011-06-29 -
Pruska Anna Członek RN 2013-06-26 -
Krasodomska Joanna Członek RN 2019-06-26 -
Jasiński Robert Członek RN 2022-06-28 - Członek Zarządu
SECOWAR - Członek RN