155,6000 zł
2,37% 3,6000 zł
Comarch SA (CMR)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - COMARCH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 385 901 517 369 416 344 426 323
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 58 915 61 827 42 816 28 330
Zysk (strata) brutto (tys.) 43 804 52 960 43 356 14 465
Zysk (strata) netto (tys.)* 30 299 35 640 32 439 12 351
Amortyzacja (tys.) 19 122 27 123 22 876 23 627
EBITDA (tys.) 78 037 88 950 65 692 51 957
Aktywa (tys.) 1 997 894 2 110 248 2 161 075 2 124 343
Kapitał własny (tys.)* 1 144 601 1 185 912 1 221 973 1 213 286
Liczba akcji (tys. szt.) 8 133,349 8 133,349 8 133,349 8 133,349
Zysk na akcję (zł) 3,725 4,382 3,988 1,519
Wartość księgowa na akcję (zł) 140,729 145,809 150,242 149,174
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej