pb.pl
236,0000 zł
-4,07% -10,0000 zł
Comarch SA (CMR)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - COMARCH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 330 966 353 675 473 979 383 979
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 26 919 46 112 68 923 46 228
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 35 968 43 058 60 365 39 468
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 20 344 32 456 51 769 26 078
Amortyzacja (tys. zł) 24 565 18 424 21 410 21 126
EBITDA (tys. zł) 51 484 64 536 90 333 67 354
Aktywa (tys. zł) 1 925 011 1 909 019 2 003 558 2 087 457
Kapitał własny (tys. zł)* 987 378 1 021 597 1 080 039 1 109 693
Liczba akcji (tys. szt.) 8 133,349 8 133,349 8 133,349 8 133,349
Zysk na akcję (zł) 2,501 3,990 6,365 3,206
Wartość księgowa na akcję (zł) 121,399 125,606 132,791 136,437
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej