pb.pl
0,2500 zł
0,00% 0,0000 zł
Comeco S.A. (CMC)

Informacje o spółce - COMECO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka koncentruje się na handlu trzema głównymi grupami towarów: torfem, pelletem oraz nawozami. Sprzedaje również substraty torfowe opracowane według autorskich receptur, które głównie produkowane są przez zewnętrznych producentów na zlecenie, a następnie oferowane przez spółkę pod markami własnymi.

Dane teleadresowe

Ulica: Pl. Narutowicza 1
Kod: 09-400
Miejscowość: Płock
Kraj: Polska
Telefon: + 48 24 235696
Fax: + 48 24 366952
Internet: www.comeco.pl
Email: polska@comeco.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Comeco SA
Prezes: Stefańczyk Jarosław
Sektor: chemikalia
EKD: sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Liczba akcji: 12 200 000
Zatrudnienie:
  • 8 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: iuro Audytorskie K.R. Group sp. z o.o. TAX sp.k.
NIP: 7743196808
KRS: 0000387924
EKD: 46,90
Ticker GPW: CMC
ISIN: PLCOMEC00016

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 3 050 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 12 200 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 694 105
Liczba głosów na WZA: 12 200 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,46%
Kapitał akcyjny: 1 220 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 694 105
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,46%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 20,54%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Komosiński Jerzy 7 944 105 (65,12%) 7 944 105 (65,12%) 2020-08-27 -
Advantum Investments sp. z o.o. 1 750 000 (14,34%) 1 750 000 (14,34%) 2014-12-10 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2011-04-07 1 000 000
0,00
0,10 0,00 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-31
seria B - subskrypcja prywatna 2011-09-09 8 500 000
850 000,00
0,10 0,10 9 500 000
950 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-17
seria C - subskrypcja prywatna 2011-09-09 1 900 000
190 000,00
0,10 0,10 11 400 000
1 140 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-12-10
2012-03-13
seria D - subskrypcja prywatna 2014-08-13 800 000
800 000,00
0,10 1,00 12 200 000
1 220 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-12-10
2015-03-10
seria E - subskrypcja prywatna 2020-01-22 9 090 910
1 000 000,10
0,10 0,11 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Stefańczyk Jarosław Prezes Zarządu 2018-09-17 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Aramowicz Janusz Przewodniczący RN 2018-08-02 -
Bąbrych Michał Członek RN 2018-08-02 -
Maciejczyk Joanna Członek RN 2020-09-30 -