pb.pl
0,2500 zł
0,00% 0,0000 zł
Comeco S.A. (CMC)

Wyniki finansowe - COMECO

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 450 2 551 3 231 6 369
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 76 145 51 231
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 84 -60 204
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 84 -60 204
Amortyzacja (tys. zł) 9 22 16 25
EBITDA (tys. zł) 85 167 67 256
Aktywa (tys. zł) 6 490 6 917 6 698 8 048
Kapitał własny (tys. zł)* 1 601 1 658 1 597 1 801
Liczba akcji (tys. szt.) 12 200,000 12 200,000 12 200,000 12 200,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,007 -0,005 0,017
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,131 0,136 0,131 0,148
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej