0,1105 zł
-15,00% -0,0195 zł
Comeco S.A. (CMC)

Wyniki finansowe - COMECO

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 55 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -315 -12 -88 -63
Zysk (strata) brutto (tys.) -353 -2 -88 -51
Zysk (strata) netto (tys.)* -353 -2 -88 -51
Amortyzacja (tys.) 1 1 1 1
EBITDA (tys.) -314 -11 -87 -62
Aktywa (tys.) 1 055 1 041 1 043 889
Kapitał własny (tys.)* -3 151 -3 153 -3 241 -3 291
Liczba akcji (tys. szt.) 12 200,000 12 200,000 12 200,000 12 200,000
Zysk na akcję (zł) -0,029 0,000 -0,007 -0,004
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,258 -0,258 -0,266 -0,270
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej