pb.pl
7,1500 zł
-2,05% -0,1500 zł
Comperia.pl (CPL)

Informacje o spółce - COMPERIA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka prowadzi portale internetowe o tematyce finansowej, które umożliwiają internautom porównywanie produktów finansowych (produkty kredytowe, lokacyjne i ubezpieczeniowe) oferowane przez instytucje finansowe i wybór najkorzystniejszej oferty.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Konstruktorska 13
Kod: 02-673
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 6429119
Fax: +48 22 6429119
Internet: www.comperia.pl
Email: biuro@comperia.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Comperia.pl SA
Prezes:
Sektor:
EKD: działalność portali internetowych
Liczba akcji: 3 526 465
Zatrudnienie:
  • 46 (2018r.) - spółka
  • 64 (2018r.) - grupa
Audytor: B-think Audit sp. z o.o.
NIP: 9512209854
KRS: 0000390656
EKD: 63,12
Ticker GPW: CPL
ISIN: PLCOMPR00010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 25 214 224,75 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 3 526 465 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 571 935
Liczba głosów na WZA: 4 212 182 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,93%
Kapitał akcyjny: 352 646,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 257 652
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,12%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 27,07%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Talnet Holding Ltd. 744 890 (21,12%) 1 089 890 (25,80%) 2018-11-26 -
Dojnow, Marek Emanuel 637 378 (18,07%) 841 809 (19,93%) 2021-03-12 -
Jabłoński Adam 417 768 (11,85%) 554 054 (13,12%) 2021-03-12 -
Quercus TFI SA 274 657 (7,79%) 274 657 (6,50%) 2021-03-12 ULM, ZMT, MEX, ALI, IPE, BBD, TRN, SEN,
Investors TFI SA portfele 270 403 (7,67%) 270 403 (6,40%) 2018-06-30 ENT, VGO, APE, ARR, ADV, DAT, LRQ, AAT, MAB,
Wandzel Maciej przez z Aulos 1 sp. z o.o. 226 839 (6,43%) 226 839 (5,37%) 2019-10-03 14N, SHD,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA do obrotu wprowadzone 404703 akcji 2011-06-08 1 090 420
109 042,00
0,10 0,10 1 090 420
109 042,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-04
2014-03-25
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-06-08 124 080
12 408,00
0,10 0,10 1 214 500
121 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-04
2014-03-25
seria C - subskrypcja prywatna 2011-09-06 121 450
1 001 962,50
0,10 8,25 1 335 950
133 595,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-28
2014-03-25
seria D - subskrypcja prywatna 2012-03-30 21 134
2 113,40
0,10 0,10 1 357 084
135 708,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-22
2014-03-25
seria E - subskrypcja prywatna 2012-11-23 220 900
3 534 400,00
0,10 16,00 1 577 984
157 798,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-20
2014-03-25
seria F - subskrypcja publiczna 2013-09-11 575 000
11 500 000,00
0,10 20,00 2 152 984
215 298,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-27
2014-03-25
seria D - kapitał docelowy 2014-03-27 4 907
0,10 2 157 891
215 789,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-17
seria G - prawo poboru 1:0,6179 2018-04-06 1 333 334
8 000 004,00
0,10 6,00 3 491 225
349 122,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-26
seria H - subskrypcja prywatna 2019-06-26 20 563
2 056,30
0,10 0,10 3 511 788
351 178,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-08-09
seria H - subskrypcja prywatna kapitał docelowy 2020-06-19 14 677
1 467,70
0,10 0,10 3 526 465
352 646,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-01-07

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-03-20 Prawo poboru 2157891:1333334

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Fiecek Szymon Członek Zarządu 2016-06-24 -
Małek Wojciech Członek Zarządu 2017-08-24 -
Szukalski Paweł Członek Zarządu 2020-06-24 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Dojnow, Marek Emanuel Przewodniczący RN 2014-10-08 -
Christopher, Derek Alexander Wiceprzewodniczący RN 2014-10-08 - Członek Zarządu
Jabłoński Adam Członek RN 2016-06-24 ALTERCO - Prezes Zarządu
Mędrala Krzysztof Członek RN 2017-06-23 MEDAPP - Prezes Zarządu
EUROPA - Wiceprezes Zarządu
- Członek RN
Czuk Przemysław Członek RN 2020-06-27 -