pb.pl
7,1500 zł
0,70% 0,0500 zł
Comperia.pl (CPL)

Wyniki finansowe - COMPERIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 565 6 086 6 636 8 541
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -613 681 686 436
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -632 668 696 425
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 44 388 543 275
Amortyzacja (tys. zł) 271 255 234 442
EBITDA (tys. zł) -342 936 920 878
Aktywa (tys. zł) 15 053 15 369 15 522 17 222
Kapitał własny (tys. zł)* 10 024 10 448 10 865 11 140
Liczba akcji (tys. szt.) 3 511,788 3 511,788 3 511,788 3 526,465
Zysk na akcję (zł) 0,013 0,110 0,155 0,078
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,854 2,975 3,094 3,159
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej