10,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
Capital Park S.A. (CPG)

Informacje o spółce - CPGROUP

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Głównym przedmiotem działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości ze znacznym potencjałem budowy wartości, np. poprzez zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie pozwolenia na budowę, budowę nowych lub przebudowę istniejących obiektów, lub poprawę zarządzania istniejącymi budynkami. Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku grupa przeprowadziła ok. 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 76 projektów, zlokalizowanych w 39 miastach.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Franciszka Klimczaka 1
Kod: 02-797
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3188888
Fax:
Internet: http://capitalpark.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Capital Park SA
Prezes: Motz Jan
Sektor:
EKD: kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Liczba akcji: 107 430 931
Zatrudnienie:
  • 10 (2022r.) - spółka
  • 17 (2022r.) - grupa
Audytor: PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k.
NIP: 1080009913
KRS: 0000373001
EKD: 6810Z
Ticker GPW: CPG
ISIN: PLCPPRK00037

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 095 795 496,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 107 430 931 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 103 777 542
Liczba głosów na WZA: 107 430 931 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 96,59%
Kapitał akcyjny: 107 430 931,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 103 777 542
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 96,59%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 3,41%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
MIRELF VI BV w porozumieniu 79 923 911 (74,39%) 79 923 911 (74,39%) 2022-06-29 -
Europi Property Group AB w porozumieniu 23 853 631 (22,20%) 23 853 631 (22,20%) 2022-11-07 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wycofanie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2023-09-25
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 10 590
1,00 106 539 230
106 539 230,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-04
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 45 089
1,00 106 584 319
106 584 319,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-12
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 10 590
1,00 106 594 909
106 594 909,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 66 269
1,00 106 661 178
106 661 178,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 45 089
1,00 106 706 267
106 706 267,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-09
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 315 816
1,00 107 022 083
107 022 083,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-09
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 141 918
1,00 107 164 001
107 164 001,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-19
podwyższenie kapitału 331 142
1,00 107 495 143
107 495 143,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-13
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 838 855
1,00 108 333 998
108 333 998,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-27
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 45 090
1,00 106 528 640
106 528 640,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-28
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 46 840
1,00 106 483 550
106 483 550,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 64 519
1,00 106 436 710
106 436 710,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-15
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 170 378
1,00 106 372 191
106 372 191,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-26
realizacja oferty menedżerskiej seria D 853 682
1,00 106 201 813
106 201 813,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-02
realizacja oferty menedżerskiej seria D 604 024
1,00 105 348 131
105 348 131,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-03
podwyższenie kapitału seria C i E 30 185 566
1,00 104 744 107
104 744 107,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-14
seria B - subskrypcja prywatna 2010-07-28 74 458 541
744 585 410,00
1,00 10,00 74 558 541
74 558 541,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-11-14
2011-10-13
2014-03-07
seria A - akcje założycielskie 2010-11-12 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-14
2010-12-17
2014-03-07
seria D - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2011-07-28 7 218 738
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja publiczna 2013-04-23 20 955 314
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-14

2014-03-07
seria E - CP Realty II S.a.r.l. 2013-09-30 9 230 252
91 194 889,76
1,00 9,88
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-14

2014-03-07
przekształcenie akcji serii B wydzielenie akcji serii F - 2765240 2013-10-23
1,00 1,00 74 558 541
74 558 541,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-08
wycofanie akcji z obrotu 2023-07-07

KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2023-07-07 -903 067
1,00 107 430 931
107 430 931,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-08-08
zmiana oznaczenia akcji: seria A 2023-07-07 107 430 931
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-08-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-11-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,56 zł
2022-11-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,56 zł
2022-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2022-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2020-06-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,10 zł
2020-05-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,10 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Motz Jan Prezes Zarządu 2013-10-23 -
Juszczyk Marcin Członek Zarządu 2013-10-23 -
Nowakowska Kinga Członek Zarządu 2016-10-19 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Ishikawa Katarzyna Członek RN 2013-10-23 -
Kseń Jacek Członek RN 2013-10-23 NWAI - Wiceprzewodniczący RN
Adamek Kimberly Członek RN 2019-05-13 -
Willén Jonathan Członek RN 2021-11-15 -
Meinshausen Steffen Członek RN 2022-01-13 -
Peppiatt Harry Członek RN 2023-09-01 -