10,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
Capital Park S.A. (CPG)

Wyniki finansowe - CPGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 33 174 36 940 41 952 43 198
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 99 197 -88 058 19 723 -87 245
Zysk (strata) brutto (tys.) 67 108 -53 303 4 285 -50 459
Zysk (strata) netto (tys.)* 54 618 -45 662 3 875 -41 673
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 99 197 -88 058 19 723 -87 245
Aktywa (tys.) 2 717 196 2 609 835 2 561 736 2 443 607
Kapitał własny (tys.)* 1 294 813 1 188 484 1 192 359 1 150 686
Liczba akcji (tys. szt.) 108 333,998 108 333,998 108 333,998 108 333,998
Zysk na akcję (zł) 0,504 -0,421 0,036 -0,385
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,952 10,971 11,006 10,622
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej