pb.pl
8,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Capital Park S.A. (CPG)

Wyniki finansowe - CPGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 14 334 14 165 14 736 13 965
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -76 451 30 402 20 109 36 506
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -71 213 9 584 1 953 23 248
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -61 334 7 173 -896 13 348
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -76 451 30 402 20 109 36 506
Aktywa (tys. zł) 1 837 455 1 925 545 2 019 830 2 132 310
Kapitał własny (tys. zł)* 983 318 990 485 989 577 1 002 844
Liczba akcji (tys. szt.) 108 333,998 108 333,998 108 333,998 108 333,998
Zysk na akcję (zł) -0,566 0,066 -0,008 0,123
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,077 9,143 9,135 9,257
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej