pb.pl
1,0100 zł
-9,01% -0,1000 zł
Capital Partners SA (CPA)

Informacje o spółce - CAPITAL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka inwestuje w małe i średnie przedsiębiorstwa w skali do kilkudziesięciu mln zł. Poza kapitałem dostarcza aktywne wsparcie dla rozwoju biznesu, finansowe know-how oraz dzielimy się doświadczeniem zdobytym jako przedsiębiorcy. Inwestycje realizowane w ramach funduszy zarządzanych przez TFI Capital Partners.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Królewska 16
Kod: 00-103
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3306880
Fax: +48 22 3306881
Internet: www.c-p.pl
Email: biuro@c-p.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Capital Partners SA
Prezes: Bala Paweł
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
Liczba akcji: 17 000 000
Zatrudnienie:
  • 3 (2018r.) - spółka
  • 17 (2018r.) - grupa
Audytor: HLB M2 sp. z o.o. PIE sp.k.
NIP: 5272372698
KRS: 0000110394
EKD: 64,30
Ticker GPW: CPA
ISIN: PLCPTLP00015

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 17 170 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 17 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 493 257
Liczba głosów na WZA: 17 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,07%
Kapitał akcyjny: 17 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 493 257
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,07%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 55,93%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Bala Paweł z Anną Bala 4 320 436 (25,41%) 4 320 436 (25,41%) 2018-05-18 -
Chełchowski Adam 2 323 821 (13,67%) 2 323 821 (13,67%) 2018-05-18 -
Kuś Mirosław 849 000 (4,99%) 849 000 (4,99%) 2018-11-06 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie zawiadomienie 2002-04-12 500 000
500 000,00
1,00 1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-05-06
2004-08-19
seria B - subskrypcja publiczna zawiadomienie 2002-04-30 1 800 000
1 800 000,00
1,00 1,00 2 300 000
2 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-07-23
2004-08-19
seria C - subskrypcja publiczna spółka zrezygnowała z emisji 2002-10-04 3 700 000
3 700 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - prawo poboru 1:4 2006-01-26 9 200 000
9 200 000,00
1,00 1,00 11 500 000
11 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-03-02
2006-04-24
2006-05-15
seria D - subskrypcja prywatna 2006-06-22 520 000
7 540 000,00
1,00 14,50 12 020 000
12 020 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-06-30
2006-10-24
seria E - prawo poboru 1:1 2006-10-06 12 020 000
12 020 000,00
1,00 1,00 24 040 000
24 040 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-20
2007-01-08
seria F - oferta menedżerska za warranty serii A 2007-06-19 400 000
400 000,00
1,00 1,00 24 440 000
24 440 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-02

2009-09-02
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-06-30 -1 440 000
0,00
1,00 0,00 23 000 000
23 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-01
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2017-10-26 -1 500 000
0,00
1,00 0,00 21 500 000
21 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-18
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-07-11 -4 500 000
0,00
1,00 0,00 17 000 000
17 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2006-10-27 Prawo poboru 1:1
2006-02-27 Prawo poboru 1:4

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Bala Paweł Prezes Zarządu 2016-03-24 GEKOPLAS - Wiceprzewodniczący RN
CAMBRIDG - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Jaszczołt Jacek Przewodniczący RN 2005-02-02 -
Kuliński Zbigniew Członek RN 2003-05-14 SPIN - Sekretarz RN
Rulnicki Marcin Członek RN 2015-04-29 ASSECOSE - Członek Zarządu
Perzak Katarzyna Członek RN 2015-04-29 -
Gajewski Sławomir Członek RN 2015-04-29 -