0,7050 zł
-4,73% -0,0350 zł
Capital Partners SA (CPA)

Informacje o spółce - CAPITAL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka inwestuje w małe i średnie przedsiębiorstwa w skali do kilkudziesięciu mln zł. Poza kapitałem dostarcza aktywne wsparcie dla rozwoju biznesu, finansowe know-how oraz dzielimy się doświadczeniem zdobytym jako przedsiębiorcy. Inwestycje realizowane w ramach funduszy zarządzanych przez TFI Capital Partners.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Marszałkowska 126/134
Kod: 00-008
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3306880
Fax: +48 22 3306881
Internet: www.c-p.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Capital Partners SA
Prezes: Bala Paweł
Sektor:
EKD: działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
Liczba akcji: 9 000 000
Zatrudnienie:
  • 3 (2022r.) - spółka
  • 14 (2020r.) - grupa
Audytor: WBS Audyt sp. z o.o.
NIP: 5272372698
KRS: 0000110394
EKD: 64,30
Ticker GPW: CPA
ISIN: PLCPTLP00015

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 6 345 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 9 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 793 698
Liczba głosów na WZA: 9 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42,13%
Kapitał akcyjny: 900 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 793 698
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42,13%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 57,87%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Bala Paweł 2 578 264 (28,64%) 2 578 264 (28,64%) 2024-01-16 -
Kuś Mirosław 621 738 (6,90%) 621 738 (6,90%) 2022-07-28 -
Chełchowski Adam 593 696 (6,59%) 593 696 (6,59%) 2023-12-07 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie zawiadomienie 2002-04-12 500 000
500 000,00
1,00 1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-05-06
2004-08-19
seria B - subskrypcja publiczna zawiadomienie 2002-04-30 1 800 000
1 800 000,00
1,00 1,00 2 300 000
2 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-07-23
2004-08-19
seria C - subskrypcja publiczna spółka zrezygnowała z emisji 2002-10-04 3 700 000
3 700 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - prawo poboru 1:4 2006-01-26 9 200 000
9 200 000,00
1,00 1,00 11 500 000
11 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-03-02
2006-04-24
2006-05-15
seria D - subskrypcja prywatna 2006-06-22 520 000
7 540 000,00
1,00 14,50 12 020 000
12 020 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-06-30
2006-10-24
seria E - prawo poboru 1:1 2006-10-06 12 020 000
12 020 000,00
1,00 1,00 24 040 000
24 040 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-20
2007-01-08
seria F - oferta menedżerska za warranty serii A 2007-06-19 400 000
400 000,00
1,00 1,00 24 440 000
24 440 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-02

2009-09-02
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-06-30 -1 440 000
1,00 23 000 000
23 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-01
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2017-10-26 -1 500 000
1,00 21 500 000
21 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-18
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-07-11 -4 500 000
1,00 17 000 000
17 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-14
obniżenie kapitału obniżenie wartości nominalnej akcji 2020-08-12 15 300 000
0,10 17 000 000
1 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-08-26
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2021-07-07 -3 343 705
0,10 13 656 295
1 365 629,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-09-09
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii C,D,E 2022-09-08 -3 656 295
0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-09-13
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii C 2023-12-28 -1 000 000
0,10 9 000 000
900 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2024-01-16

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2006-10-27 Prawo poboru 1:1
2006-02-27 Prawo poboru 1:4

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Bala Paweł Prezes Zarządu 2016-03-24 GEKOPLAS - Wiceprzewodniczący RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Jaszczołt Jacek Przewodniczący RN 2005-02-02 FINHOUSE - Przewodniczący RN
Gajewski Sławomir Wiceprzewodniczący RN 2015-04-29 -
Kuliński Zbigniew Członek RN 2003-05-14 -
Rulnicki Marcin Członek RN 2015-04-29 -
Perzak-Shultz Katarzyna Członek RN 2015-04-29 -