0,7050 zł
-4,73% -0,0350 zł
Capital Partners SA (CPA)

Wyniki finansowe - CAPITAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 509 -509 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -539 -2 362 544 92
Zysk (strata) brutto (tys.) -542 -2 370 537 79
Zysk (strata) netto (tys.)* -505 -1 867 435 20
Amortyzacja (tys.) 120 120 119 114
EBITDA (tys.) -419 -2 242 663 206
Aktywa (tys.) 36 843 34 560 35 072 36 054
Kapitał własny (tys.)* 32 382 30 514 30 950 30 970
Liczba akcji (tys. szt.) 170 000,000 170 000,000 17 000,000 17 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,003 -0,011 0,026 0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,190 0,179 1,821 1,822
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej