pb.pl
184,8000 zł
0,43% 0,8000 zł
Captor Therapeutics (CTX)

Informacje o spółce - CAPTORTX

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Firma biofarmaceutyczna wyspecjalizowana w rozwoju leków w obszarze chorób nowotworowych i autoimmunologicznych, wywołujących celowaną degradację białek.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Duńska 11
Kod: 54-427
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 537869089
Fax:
Internet: www.captortherapeutics.com
Email: info@captortherapeutics.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Captor Therapeutics SA
Prezes: Shepherd Thomas
Sektor:
EKD:
Liczba akcji: 4 127 972
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • 76 (2020r.) - grupa
Audytor: Mazars Audyt sp. z o.o.
NIP: 8943071259
KRS: 0000756383
EKD:
Ticker GPW: CTX
ISIN: PLCPTRT00014

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 762 849 225,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 4 127 972 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 025 566
Liczba głosów na WZA: 5 275 365 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 49,08%
Kapitał akcyjny: 412 797,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 112 491
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,98%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 50,92%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Walczak Michał 915 378 (22,18%) 1 456 395 (27,61%) 2021-03-22 -
Holstinghausen Holsten Paweł 500 216 (12,12%) 860 291 (16,30%) 2021-05-24 -
Cottens Sylvain 340 897 (8,26%) 526 730 (9,98%) 2021-03-22 -
Jeleń Filip 269 075 (6,52%) 269 075 (5,09%) 2021-03-22 PUR,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria G 871 500
0,10 4 127 972
412 797,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-05-24
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2018-08-28 1 447 000
0,10 1 447 000
144 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-07
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2018-08-28 2 143 000
0,10 3 590 000
359 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-07
2021-04-19
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-12-03 -179 500
0,10 3 410 500
341 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-08
seria C - subskrypcja prywatna 2018-12-03 82 449
5 741 748,36
0,10 69,64 3 492 949
349 294,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-27
2021-04-19
seria D - subskrypcja prywatna 2019-05-16 97 051
6 758 631,64
0,10 69,64 3 590 000
359 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-08-21
2021-04-19
seria G - subskrypcja otwarta 2020-06-26 871 500
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2020-06-26 350 000
35 000,00
0,10 0,10 3 563 075
356 307,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-16
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A i B 2020-06-26 -376 925
0,10 3 213 075
321 307,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-16
seria F - subskrypcja prywatna 2020-06-26 26 925
2 692,50
0,10 0,10 3 590 000
359 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-16
2021-04-19
seria H - subskrypcja otwarta 2020-12-01 52 354
5 599 783,84
0,10 106,96 3 642 354
364 235,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-02-12
2021-04-19
seria I - subskrypcja otwarta 2020-12-28 9 082
908,20
0,10 0,10 3 651 436
365 143,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-08
2021-04-19
seria J - subskrypcja otwarta 2021-01-08 84 143
8 999 935,28
0,10 106,96 3 735 579
373 557,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-08
2021-04-19
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A,B i E 2021-01-08 -497 107
0,10 3 256 472
325 647,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Shepherd Thomas Prezes Zarządu 2021-01-20 -
Skibińska Aleksandra Członek Zarządu 2019-11-22 -
Walczak Michał Członek Zarządu 2019-11-22 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Holstinghausen Holsten Paweł Przewodniczący RN 2018-08-28 -
Wróblewski Maciej Członek RN 2021-03-17 -
Gros Florent Członek RN 2019-11-22 -
Skibiński Marek Członek RN 2018-08-28 -
Samotij Krzysztof Członek RN 2020-04-08 -