170,0000 zł
-1,45% -2,5000 zł
Captor Therapeutics (CTX)

Wyniki finansowe - CAPTORTX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 253 1 279 1 036 1 191
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -8 768 -10 811 -10 853 -9 997
Zysk (strata) brutto (tys.) -8 870 -10 902 -10 976 -9 864
Zysk (strata) netto (tys.)* -8 870 -10 902 -10 976 -9 864
Amortyzacja (tys.) 1 858 1 815 1 947 1 927
EBITDA (tys.) -6 910 -8 996 -8 906 -8 070
Aktywa (tys.) 148 648 143 541 134 022 121 048
Kapitał własny (tys.)* 132 940 124 201 115 671 108 180
Liczba akcji (tys. szt.) 4 127,972 4 127,972 4 127,972 4 158,710
Zysk na akcję (zł) -2,149 -2,641 -2,659 -2,372
Wartość księgowa na akcję (zł) 32,205 30,088 28,021 26,013
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej