194,9600 zł
1,54% 2,9600 zł
Captor Therapeutics (CTX)

Wyniki finansowe - CAPTORTX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2020 II Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 424
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 265 -3 222 0 -5 214
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 409 -3 381 0 -5 327
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 409 -3 381 0 -5 327
Amortyzacja (tys. zł) 1 459 1 458 0 1 821
EBITDA (tys. zł) 194 -1 764 0 -3 393
Aktywa (tys. zł) 0 29 366 25 779 26 118
Kapitał własny (tys. zł)* 0 1 852 -1 004 4 607
Liczba akcji (tys. szt.) 3 256,472 3 256,472 3 256,472 3 256,472
Zysk na akcję (zł) -0,433 -1,038 0,000 -1,636
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 0,569 -0,308 1,415
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej