11,5000 zł
-9,09% -1,1500 zł
Creativeforge Games SA (CFG)

Wyniki finansowe - CFG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 064 1 631 943 1 204
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 38 -425 -171 -247
Zysk (strata) brutto (tys.) 233 -430 -144 -332
Zysk (strata) netto (tys.)* 286 -305 -137 -280
Amortyzacja (tys.) 15 8 11 11
EBITDA (tys.) 53 -417 -160 -236
Aktywa (tys.) 11 699 11 583 9 959 9 793
Kapitał własny (tys.)* 10 242 9 304 8 295 7 919
Liczba akcji (tys. szt.) 2 667,000 2 667,000 2 667,000 2 667,000
Zysk na akcję (zł) 0,107 -0,115 -0,051 -0,105
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,840 3,489 3,110 2,969
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej