9,4800 zł
-0,21% -0,0200 zł
Creativeforge Games SA (CFG)

Wyniki finansowe - CFG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 943 1 204 1 711 1 188
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -171 -247 174 -866
Zysk (strata) brutto (tys.) -144 -332 1 183 -2 544
Zysk (strata) netto (tys.)* -137 -280 1 128 -2 471
Amortyzacja (tys.) 11 11 5 22
EBITDA (tys.) -160 -236 179 -844
Aktywa (tys.) 9 959 9 793 8 079 6 089
Kapitał własny (tys.)* 8 295 7 919 7 059 5 664
Liczba akcji (tys. szt.) 2 667,000 2 667,000 2 667,000 2 667,000
Zysk na akcję (zł) -0,051 -0,105 0,423 -0,926
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,110 2,969 2,647 2,124
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej