6,5200 zł
-5,51% -0,3800 zł
Carpathia Capital (CRC)

Wyniki finansowe - CARPATHIA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -146 -748 -160 -168
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 183 -2 731 3 896 559
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 803 -2 178 3 211 449
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -146 -748 -160 -168
Aktywa (tys. zł) 17 448 15 418 19 252 19 151
Kapitał własny (tys. zł)* 15 829 13 851 17 062 17 006
Liczba akcji (tys. szt.) 4 202,763 4 202,763 4 202,763 4 202,763
Zysk na akcję (zł) 1,143 -0,518 0,764 0,107
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,766 3,296 4,060 4,046
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej