2,1000 zł
-4,55% -0,1000 zł
Carpathia Capital (CRC)

Wyniki finansowe - CARPATHIA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -197 -180 -168 -166
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 120 -104 398 -223
Zysk (strata) netto (tys.)* -888 -123 353 -181
Amortyzacja (tys.) 10 9 10 10
EBITDA (tys.) -187 -171 -158 -156
Aktywa (tys.) 13 521 13 377 13 748 13 546
Kapitał własny (tys.)* 12 354 12 231 12 584 12 403
Liczba akcji (tys. szt.) 4 202,763 4 202,763 4 202,763 4 202,763
Zysk na akcję (zł) -0,211 -0,029 0,084 -0,043
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,939 2,910 2,994 2,951
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej