2,1000 zł
-4,55% -0,1000 zł
Carpathia Capital (CRC)

Informacje o spółce - CARPATHIA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka inwestycyjna, która koncentruje się na nabywaniu udziałów i akcji spółek zarówno publicznych, jak i prywatnych, w celu ich późniejszego zbycia przy wyższej cenie.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Arcybiskupa Baraniaka 6
Kod: 61-131
Miejscowość: Poznań
Kraj: Polska
Telefon: +48 618518677
Fax: +48 618518677
Internet: www.carpathiacapital.eu
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
NTVSA 2 100 000 5,06%
GENXONE 253 069 7,67%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA
Prezes: Śliwiński Paweł
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD:
Liczba akcji: 4 202 763
Zatrudnienie:
  • 8 (2023r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 7811897074
KRS: 0000511985
EKD:
Ticker GPW: CRC
ISIN: PLCRPCP00034

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 8 825 802,3 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 4 202 763 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 120 343
Liczba głosów na WZA: 3 202 763 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,86%
Kapitał akcyjny: 2 101 381,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 120 343
Cena nominalna akcji: 0,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,20%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 49,14%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
INC SA 1 120 343 (50,86%) 2 120 343 (66,20%) 2021-02-12 ICN, ART_2, EAP, DXD, MRA, REM, ARI,
Carpathia Capital ASI SA 172 602 (7,83%) 172 602 (0,00%) 2019-05-21 NTV, GX1,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B3 - subskrypcja prywatna 116 667
0,50 2 395 333
1 197 666,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-01
seria D - subskrypcja prywatna 711 439
0,50 3 902 763
1 951 381,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-01
seria A - założycielska 2014-04-04 1 000 000
0,50 1 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-26
seria B - subskrypcja prywatna 2014-07-01 1 003 666
0,50 2 003 666
1 001 833,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-01
seria B2 - subskrypcja prywatna 2014-12-01 275 000
0,50 2 278 666
1 139 333,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-01
seria C - subskrypcja prywatna 2014-12-01 795 991
0,50 3 191 324
1 595 662,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-01
seria E - subskrypcja prywatna 2018-01-25 300 000
0,50 4 202 763
2 101 381,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2019-08-26
2018-10-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2021-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2020-10-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2020-09-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2019-10-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2019-09-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Śliwiński Paweł Prezes Zarządu 2019-05-21 INC - Prezes Zarządu
Huczek Sebastian Wiceprezes Zarządu 2019-05-21 INC - Wiceprezes Zarządu
Iwaniuk Wojciech Członek Zarządu 2021-04-01 INC - Członek Zarządu
GAMIVO - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Światowiec-Szczepańska, Justyna Członek RN 2019-05-21 -
Puślecki Łukasz Członek RN 2019-05-21 INC - Członek RN
Orłowski Piotr Członek RN 2019-05-21 KINOPL - Członek RN
STOPKLA - Członek RN
Kozicki Edward Członek RN 2022-06-30 INC - Członek RN
Zygmanowski Piotr Członek RN 2023-06-27 -