593,0000 zł
-6,32% -40,0000 zł
Creepy Jar (CRJ)

Informacje o spółce - CREEPYJAR

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Producent gier z gatunku survival simulation.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Człuchowska 9
Kod: 01-360
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5663624
Fax: +48 22 7210752
Internet: www.creepyjar.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Creepy Jar SA
Prezes: Kwiatek, Krzysztof Maciej
Sektor:
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 699 364
Zatrudnienie:
  • 0 (2022r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 1182136414
KRS: 0000666293
EKD: 62,01
Ticker GPW: CRJ
ISIN: PLCRPJR00019

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 414 722 852 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 699 364 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 406 741
Liczba głosów na WZA: 699 364 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,13%
Kapitał akcyjny: 699 364,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 406 741
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,13%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 41,87%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Venture FIZ 87 361 (12,49%) 87 361 (12,49%) 2021-11-29 PTG, QON, 7LV,
Kwiatek, Krzysztof Maciej 73 879 (10,56%) 73 879 (10,56%) 2021-02-15 -
Sałek Krzysztof 73 878 (10,56%) 73 878 (10,56%) 2021-02-15 -
Soból, Tomasz Michał 73 752 (10,54%) 73 752 (10,54%) 2021-02-15 -
TFI Allianz Polska SA ZWZ 60 947 (8,71%) 60 947 (8,71%) 2023-05-30 PTG, MFO, CBF, RVU, 11B, URT, SLV, DAD, CTX, WPL, NEU,
Quercus TFI SA poprzez fundusze 36 924 (5,27%) 36 924 (5,27%) 2023-12-15 MEX, ALI, IPE, PNT, CPL, SEN, CAP, ULM, ZMT, SKH,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - założycielska 500 000
1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-11-13

seria B - subskrypcja prywatna 147 082
1,00 647 082
647 082,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja publiczna 2017-10-09 32 354
2 103 010,00
1,00 65,00 679 436
679 436,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-11-13
2018-06-07
seria D - kapitał docelowy 2023-04-19 4 928
4 928,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - kapitał docelowy 2023-04-19 15 000
2 793 000,00
1,00 186,20 699 364
699 364,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-06-23
2023-08-04
seria F - program motywacyjny za warranty serii A 2023-05-30 18 500
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - program motywacyjny za warranty serii B 2023-05-30 18 500
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 41,17 zł
2023-08-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 41,17 zł
2022-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 21,50 zł
2022-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 21,50 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kwiatek, Krzysztof Maciej Prezes Zarządu 2017-11-13 -
Sałek Krzysztof Członek Zarządu 2017-11-13 -
Soból, Tomasz Michał Członek Zarządu 2017-11-13 -
Piekart Grzegorz Członek Zarządu 2022-11-30 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Paziewski Michał Przewodniczący RN 2017-11-13 -
Likowski, Tomasz Edward Członek RN 2017-11-13 -
Piskorz Piotr Członek RN 2017-11-13 -
Lebiedziński Artur Członek RN 2021-06-24 KGL - Wiceprzewodniczący RN
- Członek RN
BBI_DEV - Członek RN
ECNOLOGY - Członek RN
ECNOLOGY - Członek RN
Cienkowska Mirosława Członek RN 2021-01-13 -