732,0000 zł
-1,35% -10,0000 zł
Creepy Jar (CRJ)

Wyniki finansowe - CREEPYJAR

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 21 883 7 572 7 039 8 208
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 19 532 1 033 4 314 4 563
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 19 074 618 3 970 5 204
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 15 242 -275 2 838 4 782
Amortyzacja (tys. zł) 971 65 60 813
EBITDA (tys. zł) 20 503 1 098 4 374 5 376
Aktywa (tys. zł) 25 680 30 266 37 882 44 828
Kapitał własny (tys. zł)* 23 124 27 482 35 481 41 790
Liczba akcji (tys. szt.) 679,436 679,436 679,436 679,436
Zysk na akcję (zł) 22,433 -0,404 4,178 7,038
Wartość księgowa na akcję (zł) 34,035 40,448 52,221 61,507
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej