16,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Elemental Asia SA (EMA)

Informacje o spółce - EMTASIA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Firma inwestuje w projekty związane z wydobyciem i przetwarzaniem surowców naturalnych. Obecnie, poprzez podmioty zależne, spółka realizuje projekt budowy kopalni odkrywkowej rudy niklu oraz wapienia w Indonezji.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. R. Traugutta 42A
Kod: 05-825
Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki
Kraj: Polska
Telefon: + 48 223546718
Fax: + 48 223909136
Internet: www.elemental-asia.biz
Email: inwestor@elemental-asia.biz

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Elemental Asia SA
Prezes: Spyra Krzysztof
Sektor: górnictwo metali
EKD: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Liczba akcji: 6 003 283
Zatrudnienie:
  • 1 (2020r.) - spółka
  • 8 (2020r.) - grupa
Audytor: Ecovis System Rewident sp. z o.o.
NIP: 8971743506
KRS: 0000426498
EKD: 70,22
Ticker GPW: EMA
ISIN: PLCRTCP00010

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 98 453 841,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 6 003 283 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 713 332
Liczba głosów na WZA: 6 003 283 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 95,17%
Kapitał akcyjny: 600 328,30 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 713 332
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 95,17%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 4,83%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
EFF BV bezpośrednio oraz przez Elemental Holding SA i EFF Foundation, wraz z Reventon sp. z o.o. 5 250 832 (87,47%) 5 250 832 (87,47%) 2021-08-27 4MB, PNT,
SCP Selen 462 500 (7,70%) 462 500 (7,70%) 2017-04-21 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2012-05-16 1 010 000
101 000,00
0,10 0,10 1 010 000
101 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-10
seria B - subskrypcja prywatna 2012-10-24 90 000
0,10 1 100 000
110 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-27
seria C - subskrypcja prywatna 2013-06-25 58 000
0,10 1 158 000
115 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2013-09-09 207 000
1 107 450,00
0,10 5,35 1 365 000
136 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-07
2014-01-13
seria E - subskrypcja prywatna 2014-01-20 235 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja publiczna 2014-01-20 300 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Certus Capital SA na Prime Minerals SA 2014-12-03

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-05
seria E - subskrypcja prywatna 2014-12-03 3 700 000
0,10 5 065 000
506 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-25
seria F - subskrypcja prywatna 2015-05-26 288 283
8 648 490,00
0,10 30,00 5 353 283
535 328,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-06
seria G - subskrypcja prywatna uchylona 2015-11-05 83 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2016-04-18 200 000
6 000 000,00
0,10 30,00 5 553 283
555 328,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-09
seria H - subskrypcja prywatna 2017-03-08 450 000
13 500 000,00
0,10 30,00 6 003 283
600 328,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-31
zmiana firmy z Prime Minerals SA na Elemental Asia SA 2019-12-16

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Spyra Krzysztof Prezes Zarządu 2020-12-30 ELEHOLD - Członek Zarządu
Stanio Marek Członek Zarządu 2020-12-30 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Rogala Sebastian Przewodniczący RN 2021-02-11 -
Piosik Marek Wiceprzewodniczący RN 2014-06-11 POINTPAC - Prezes Zarządu
ELEHOLD - Członek RN
Majcher Krzysztof Członek RN 2014-11-12 -
Szalc, Rafał Sławomir Członek RN 2019-01-19 4MOBILIT - Członek RN
Szymański Krzysztof Członek RN 2019-10-09 -