16,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Elemental Asia SA (EMA)

Wyniki finansowe - EMTASIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 91 981 84 776 151 930 183 762
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 430 4 447 2 445 7 694
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 680 1 739 1 008 8 738
Zysk (strata) netto (tys.)* 631 1 664 236 5 411
Amortyzacja (tys.) 532 518 536 21
EBITDA (tys.) 2 962 4 965 2 981 7 715
Aktywa (tys.) 63 189 62 856 84 603 68 162
Kapitał własny (tys.)* 25 528 25 608 26 840 31 116
Liczba akcji (tys. szt.) 6 003,283 6 003,283 6 003,283 6 003,283
Zysk na akcję (zł) 0,105 0,277 0,039 0,901
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,252 4,266 4,471 5,183
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej