0,6300 zł
3,28% 0,0200 zł
Czerwona Torebka SA (CZT)

Informacje o spółce - CZTOREBKA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa spółek działających przede wszystkim na rynku nieruchomości oraz w handlu. Zarządza portfelem nieruchomości, w którego skład wchodzą inwestycje komercyjne, deweloperskie i gruntowe. Posiada bank ziemi o pow. ponad 650 hektarów z czego prawie 40 proc. Jest objętych miejscowym planem zagospodarowania. Działalność handlowa Grupy (zarówno tradycyjna jak i e-commerce jest obecnie wygaszana).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Ogrodowa 12
Kod: 61-821
Miejscowość: Poznań
Kraj: Polska
Telefon: +48 61 6232800
Fax: +48 61 6232852
Internet: www.czerwonatorebka.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Czerwona Torebka SA
Prezes: Świtalski Mateusz
Sektor:
EKD: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Liczba akcji: 75 026 066
Zatrudnienie:
  • 8 (2020r.) - spółka
  • 8 (2020r.) - grupa
Audytor:
NIP: 7781450539
KRS: 0000292312
EKD: 70,22
Ticker GPW: CZT
ISIN: PLCRWTR00022

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 47 266 421,58 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 75 026 066 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68 391 618
Liczba głosów na WZA: 75 026 066 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,13%
Kapitał akcyjny: 15 005 213,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68 392 618
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,14%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 8,87%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Druga-Sowiniec Capital sp. z o.o. s.k.a. wraz Sowiniec Capital sp. z o.o. 34 466 188 (45,93%) 34 466 188 (45,93%) 2020-08-13 -
Świtalski Mateusz ZWZ 21 786 991 (29,03%) 21 786 991 (29,03%) 2020-09-02 -
Enaville Investments SA kontrolowana przez Sowiniec Capital sp. z o.o. 12 138 439 (16,17%) 12 139 439 (16,18%) 2020-10-12 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria E - subskrypcja prywatna 1 525 940
0,20 53 240 075
10 648 015,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-08-09
seria A - akcje założycielskie 2007-10-20 5 000
500 000,00
100,00 100,00 5 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-09
2013-02-20
seria B - subskrypcja prywatna 2010-10-01 69 750
599 689 575,00
100,00 8 597,70 74 750
7 475 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-26
2013-02-20
seria C - subskrypcja prywatna 2010-10-01 23 300
200 326 410,00
100,00 8 597,70 98 050
9 805 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-26
2013-02-20
split 1:500 2011-11-18
0,20 49 025 000
9 805 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-29
seria D - subskrypcja publiczna 2012-01-12 2 689 135
0,20 51 714 135
10 342 827,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-02-20
seria F - subskrypcja prywatna 2013-02-28 21 785 991
0,20 75 026 066
15 005 213,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-09
2014-03-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Świtalski Mateusz Prezes Zarządu 2019-01-11 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Świtalski Mariusz Przewodniczący RN 2007-11-09 -
Michalski Wiesław Sekretarz RN 2017-03-21 -
Wierzbicki Grzegorz Członek RN 2017-10-19 -
Świtalski Marcin Członek RN 2018-06-18 -
Świtalski Mikołaj Członek RN 2019-06-26 -