pb.pl
43,0000 zł
-2,27% -1,0000 zł
Caspar Asset Management SA (CSR)

Informacje o spółce - CASPAR

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka prowadzi działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami, inwestując w akcje i papiery dłużne. Jest jedną z czołowych niezależnych (nie należących do międzynarodowych korporacji finansowych) firm zarządzania aktywami zamożniejszych klientów .

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Półwiejska 32
Kod: 61-888
Miejscowość: Poznań
Kraj: Polska
Telefon: +48 61 8551614
Fax: +48 61 8551614
Internet: www.caspar.com.pl
Email: am@caspar.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Caspar Asset Management SA
Prezes: Kasperski Leszek
Sektor: zarządzanie aktywami
EKD: działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
Liczba akcji: 1 972 373
Zatrudnienie:
  • 22 (2018r.) - spółka
  • 49 (2018r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp.k.
NIP: 7792362543
KRS: 0000335440
EKD: 66,12
Ticker GPW: CSR
ISIN: PLCSPAM00017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 84 812 039 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 1 972 373 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 785 124
Liczba głosów na WZA: 1 972 373 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,50%
Kapitał akcyjny: 1 972 373,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 785 124
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,50%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 9,50%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Przedwojski Piotr ZWZ 568 143 (28,81%) 568 143 (28,81%) 2020-06-10 -
Kasperski Leszek ZWZ 565 641 (28,68%) 565 641 (28,68%) 2020-06-10 -
Bogdziewicz Błażej 547 502 (27,75%) 547 502 (27,75%) 2012-08-31 -
Nowrotek Michał w porozumieniu z Henrykiem Rupik; ZWZ 103 838 (5,26%) 103 838 (5,26%) 2018-06-15 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 130 796
0,00
1,00 0,00 1 972 373
1 972 373,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-19
seria A - akcje założycielskie do obrotu wprowadzone 52747 akcji 2009-08-03 500 001
0,00
1,00 0,00 500 001
500 001,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-08-27
seria B - Piotr Przedwojski do obrotu wprowadzone 52747 akcji 2009-10-12 500 001
0,00
1,00 0,00 1 000 002
1 000 002,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - Leszek Kasperski, Piotr Przedwojski do obrotu wprowadzone 52747 akcji 2010-03-26 500 004
0,00
1,00 0,00 1 500 006
1 500 006,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - Błażej Bogdziejewicz 2010-06-15 135 000
0,00
1,00 0,00 1 635 006
1 635 006,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2010-09-16 123 065
0,00
1,00 0,00 1 758 071
1 758 071,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-20
seria F - subskrypcja prywatna 2011-06-20 9 808
0,00
1,00 0,00 1 767 879
1 767 879,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-06
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2011-06-20 130 800
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - prawo poboru 10:1 2011-11-02 73 698
0,00
1,00 0,00 1 841 577
1 841 577,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-12-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,06 zł
2020-11-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,06 zł
2020-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,74 zł
2020-06-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,74 zł
2019-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł
2019-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł
2018-07-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,05 zł
2018-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,05 zł
2017-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,67 zł
2017-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,67 zł
2016-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2016-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2015-06-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,61 zł
2015-06-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,61 zł
2014-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2014-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kasperski Leszek Prezes Zarządu 2009-08-03 -
Bogdziewicz Błażej Wiceprezes Zarządu 2010-08-02 -
Kijanowska Hanna Wiceprezes Zarządu 2017-02-15 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Litwic Rafał Przewodniczący RN 2010-12-20 SWISSMED - Członek RN
Czapiewski Maciej Wiceprzewodniczący RN 2010-12-20 FACHOWCY - Członek RN
Mizuro Maciej Członek RN 2010-12-20 -
Płókarz Rafał Członek RN 2010-12-20 IMMOBILE - Członek RN
ATREM - Członek RN
PROJPRZM - Członek RN
Kaźmierczak Piotr Członek RN 2018-06-15 AMBRA - Wiceprezes Zarządu