15,1000 zł
-4,43% -0,7000 zł
Cavatina Holding SA (CAV)

Informacje o spółce - CAVATINA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Deweloper zarządzający wszystkimi kluczowymi procesami inwestycyjnymi - od akwizycji, projektowania architektonicznego, aranżacji wnętrz po generalne wykonawstwo i wykończenie powierzchni.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Wielicka 20
Kod: 30-552
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48333339110
Fax:
Internet: www.cavatina.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Cavatina Holding SA
Prezes: Malarz Rafał
Sektor:
EKD: działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Liczba akcji: 25 426 034
Zatrudnienie:
  • 0 (2022r.) - spółka
  • 111 (2022r.) - grupa
Audytor: BDO sp. z o.o. sp. k.
NIP: 6793154645
KRS: 0000690167
EKD: 7010Z
Ticker GPW: CAV
ISIN: PLCVTNH00040

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 383 933 113,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 25 426 034 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 898 198
Liczba głosów na WZA: 25 426 034 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,17%
Kapitał akcyjny: 330 538 442,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 898 198
Cena nominalna akcji: 13,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,17%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 17,83%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
NN OFE 2 000 000 (7,86%) 2 000 000 (7,86%) 2021-07-22 NFT, CDC, BTM, QMK, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, MGT, 08N, TAR, ZEP, ATT, ECH, ART, CMR, AGO, PWX, FTE, DCR, MBR, KTY, ATG, MNC, IZB, GEA, ALR, OPL, MIL, APR, TPE, SKA, CAR, NWG, PEO, VRG, PBX, PKP, CPR, TXT, SNK, MPH, FRO, MON, ABE, SPL, RVU, KRU, TRN, 11B, RBW, CCC, BDX, TOR, ACP, MCR, ERB, MLS, SLV, DAT, ACG, 1AT, MOC, OND, HUG, PCF, SWG, RWL, CTX, QRS, PEP, LEN, ZMT, MUR, AMC, DVL, CMP, PKO, PKN, BFT,
AgioFunds TFI SA poprzez VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 1 500 000 (5,89%) 1 500 000 (5,89%) 2021-08-10 TSG, IPE, TRI, SNW, WIK, DGE, FAB, FEE, CCC,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B - subskrypcja prywatna 120 218 637
1,00 120 318 637
120 318 637,00
KDPW:
KRS:
GPW:


podwyższenie kapitału seria C 527 836
13,00 25 426 034
330 862 194,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-07-14
podwyższenie kapitału seria C 527 836
13,00 25 426 034
330 538 442,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-07-14
seria A - założycielska 2017-07-19 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-16
seria C - subskrypcja prywatna 2018-02-26 55 394 789
55 394 789,00
1,00 1,00 175 713 426
175 713 426,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-29
seria D - subskrypcja prywatna 2018-07-31 50 463 148
50 463 148,00
1,00 1,00 226 176 574
226 176 574,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana oznaczenia akcji serii B, C i D na serię A zamiana akcji imiennych na okaziciela 2021-03-19 226 176 574
1,00 226 176 574
226 176 574,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-05-24
scalenie akcji 13:1 2021-03-19
13,00 17 398 198
226 176 574,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-05-24
seria B - subskrypcja publiczna 2021-03-19 7 500 000
375 000 000,00
13,00 50,00 24 898 198
323 676 574,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-07-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Malarz Rafał Prezes Zarządu 2020-09-28 -
Będkowski Szymon Członek Zarządu 2022-02-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Dziuda Michał Przewodniczący RN 2021-03-19 -
Wiśniewska Agnieszka Członek RN 2021-03-19 -
Dziuda Paulina Członek RN 2021-03-19 -
Dziuda Filip Członek RN 2021-03-19 -
Duszańska Anna Członek RN 2021-03-19 -