20,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Cavatina Holding SA (CAV)

Informacje o spółce - CAVATINA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Deweloper zarządzający wszystkimi kluczowymi procesami inwestycyjnymi - od akwizycji, projektowania architektonicznego, aranżacji wnętrz po generalne wykonawstwo i wykończenie powierzchni.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Wielicka 28B
Kod: 30-552
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48333339110
Fax:
Internet: www.cavatina.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Cavatina Holding SA
Prezes: Malarz Rafał
Sektor:
EKD: działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Liczba akcji: 25 426 034
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • 61 (2020r.) - grupa
Audytor:
NIP: 6793154645
KRS: 0000690167
EKD: 7010Z
Ticker GPW: CAV
ISIN: PLCVTNH00040

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 518 691 093,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 25 426 034 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 898 198
Liczba głosów na WZA: 25 426 034 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,17%
Kapitał akcyjny: 330 538 442,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 898 198
Cena nominalna akcji: 13,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,17%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 17,83%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
NN OFE 2 000 000 (7,86%) 2 000 000 (7,86%) 2021-07-22 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, MGT, 08N, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, RWL, RBW, ART, SWG, ACG, CMR, AGO, PWX, AMC, FTE, TRN, CCC, DCR, MBR, DVL, QRS, KTY, ATG, MNC, IZB, PZU, FMF, SGN, ALR, OPL, OND, MIL, PEP, APR, BDX, ACP, TPE, SKA, CAR, STH, NWG, ERB, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, CPR, HUG, AML, LVC, MOC, DAT, SNK, CTX, MPH, KGL, TOR, KRU, ICE, LTX, SLV, 11B, FRO, BFT, CMP, EAT, MON, ABE, MCR, TIM, SPL, RVU, TEN, BBD,
AgioFunds TFI SA poprzez VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 1 500 000 (5,89%) 1 500 000 (5,89%) 2021-08-10 TSG, IPE, TRI, VIN, SNW, WIK, DGE, K2H,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B - subskrypcja prywatna 120 218 637
1,00 120 318 637
120 318 637,00
KDPW:
KRS:
GPW:


podwyższenie kapitału seria C 527 836
13,00 25 426 034
330 862 194,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-07-14
podwyższenie kapitału seria C 527 836
13,00 25 426 034
330 538 442,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-07-14
seria A - założycielska 2017-07-19 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-16
seria C - subskrypcja prywatna 2018-02-26 55 394 789
55 394 789,00
1,00 1,00 175 713 426
175 713 426,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-29
seria D - subskrypcja prywatna 2018-07-31 50 463 148
50 463 148,00
1,00 1,00 226 176 574
226 176 574,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana oznaczenia akcji serii B, C i D na serię A zamiana akcji imiennych na okaziciela 2021-03-19 226 176 574
1,00 226 176 574
226 176 574,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-05-24
scalenie akcji 13:1 2021-03-19
13,00 17 398 198
226 176 574,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-05-24
seria B - subskrypcja publiczna 2021-03-19 7 500 000
375 000 000,00
13,00 50,00 24 898 198
323 676 574,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-07-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Malarz Rafał Prezes Zarządu 2020-09-28 -
Będkowski Szymon Członek Zarządu 2022-02-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Dziuda Michał Przewodniczący RN 2021-03-19 - Członek RN
Wiśniewska Agnieszka Członek RN 2021-03-19 -
Dziuda Paulina Członek RN 2021-03-19 -
Dziuda Filip Członek RN 2021-03-19 -
Duszańska Anna Członek RN 2021-03-19 -