15,1000 zł
-4,43% -0,7000 zł
Cavatina Holding SA (CAV)

Wyniki finansowe - CAVATINA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 21 711 18 258 21 572 24 685
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -48 237 49 787 -44 529 73 286
Zysk (strata) brutto (tys.) -32 078 37 755 -30 736 24 392
Zysk (strata) netto (tys.)* -26 443 30 560 -24 346 19 391
Amortyzacja (tys.) -624 1 527 1 697 2 821
EBITDA (tys.) -48 861 51 314 -42 832 76 107
Aktywa (tys.) 2 608 242 2 771 730 2 741 796 2 891 137
Kapitał własny (tys.)* 1 081 032 1 111 594 1 087 290 1 106 646
Liczba akcji (tys. szt.) 25 426,034 25 426,034 25 426,034 25 426,034
Zysk na akcję (zł) -1,040 1,202 -0,958 0,763
Wartość księgowa na akcję (zł) 42,517 43,719 42,763 43,524
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej