17,8000 zł
3,49% 0,6000 zł
DADELO SA (DAD)

Informacje o spółce - DADELO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka specjalizuje się w sprzedaży rowerów, akcesoriów i części rowerowych przez Internet. Dystrybucja prowadzona jest za pośrednictwem platform CentrumRowerowe.pl oraz Dadelo.pl.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Podleśna 17
Kod: 85-145
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj: Polska
Telefon: +48 52 5822222
Fax:
Internet: www.dadelo.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Dadelo SA
Prezes: Zawieruszyński Ryszard
Sektor:
EKD: sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
Liczba akcji: 11 673 525
Zatrudnienie:
  • 86 (2022r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: HLB M2 Audit PIE sp. z o.o.
NIP: 9532658437
KRS: 0000708589
EKD: 4791Z
Ticker GPW: DAD
ISIN: PLDADEL00013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 207 788 745 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 11 673 525 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 366 262
Liczba głosów na WZA: 11 673 525 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,64%
Kapitał akcyjny: 2 334 705,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 366 265
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,64%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 28,36%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Oponeo.pl SA 6 867 500 (58,82%) 6 867 500 (58,82%) 2020-12-04 -
TFI Allianz Polska SA NWZ 841 554 (7,20%) 841 557 (7,20%) 2023-06-27 PTG, MFO, CBF, RVU, 11B, URT, CRJ, SLV, CTX, WPL, NEU,
Generali OFE ZWZ 657 208 (5,62%) 657 208 (5,62%) 2022-05-11 NVS, ATP, TOA, ENE, ENT, RBW,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria B 68 675
0,20 11 536 175
2 307 235,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-01-12
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2017-11-30 6 867 500
0,20 6 867 500
1 373 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-01
seria B - program motywacyjny 2020-08-19 206 025
0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja publiczna 2020-09-02 4 600 000
82 800 000,00
0,20 18,00 11 467 500
2 293 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - kapitał docelowy 2022-06-29 68 675
0,20 11 604 850
2 320 970,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-08-29
seria B - program motywacyjny kapitał docelowy 2023-05-29 68 675
13 735,00
0,20 0,20 11 673 525
2 334 705,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-07-13

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-06-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2022-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Zawieruszyński Ryszard Prezes Zarządu 2018-01-02 ESOTIQ - Członek RN
Topolewski Wojciech Członek Zarządu 2019-02-04 OPONEO - Członek Zarządu
Zieziulewicz Jacek Członek Zarządu 2020-01-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Topolewski Dariusz Przewodniczący RN 2018-01-02 OPONEO - Prezes Zarządu
ROTOPINO - Członek RN
Butkiewicz Michał Członek RN 2018-01-02 OPONEO - Członek Zarządu
Małachowski Wojciech Członek RN 2020-10-15 -
Ciaciuch Lucjan Członek RN 2020-10-15 OPONEO - Członek RN
Pujszo Ernest Członek RN 2023-06-26 OPONEO - Członek Zarządu