17,8000 zł
3,49% 0,6000 zł
DADELO SA (DAD)

Wyniki finansowe - DADELO

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 22 277 28 838 70 360 57 796
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -69 -927 2 850 1 084
Zysk (strata) brutto (tys.) -16 -907 3 080 894
Zysk (strata) netto (tys.)* 19 -1 003 2 676 792
Amortyzacja (tys.) 658 677 996 1 025
EBITDA (tys.) 589 -250 3 846 2 109
Aktywa (tys.) 119 685 130 027 142 078 143 069
Kapitał własny (tys.)* 105 956 104 953 107 629 108 462
Liczba akcji (tys. szt.) 11 604,850 11 604,850 11 604,850 11 673,525
Zysk na akcję (zł) 0,002 -0,086 0,231 0,068
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,130 9,044 9,274 9,291
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej