Informacje o spółce - DANKS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Firma doradcza zajmująca się: doradztwem w zakresie księgowości, pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania na rozwój, wprowadzeniem spółek na NewConnect oraz wyceną wartości przedsiębiorstwa oraz modelowaniem finansowym.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Rafaela 14
Kod: 03-604
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 6788985
Fax: +48 22 6794526
Internet: www.danks.pl
Email: danks@danks.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Danks ECDP SA
Prezes: Truchel, Krzysztof Edward
Sektor: usługi dla przedsiębiorstw
EKD: działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Liczba akcji: 15 606 713
Zatrudnienie:
  • 18 (2019r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: MS Rewident
NIP: 5241007302
KRS: 0000367947
EKD: 69,20
Ticker GPW: DNS
ISIN: PLDANKS00014

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 11 548 967,62 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 15 606 713 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 683 312
Liczba głosów na WZA: 15 606 713 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,87%
Kapitał akcyjny: 1 560 671,30 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 683 312
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,34%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 25,13%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Private Capital sp. z o.o. 4 170 479 (26,72%) 4 170 479 (27,61%) 2017-08-18 -
Akces sp. z o.o. 3 185 000 (20,41%) 3 185 000 (21,08%) 2017-03-17 -
Zając Jacek 1 892 311 (12,13%) 1 892 311 (12,53%) 2017-03-17 DFG,
Northern Investments and Trust Polska sp. z o.o. z Atmar sp. z o.o. 1 440 000 (9,23%) 1 440 000 (9,53%) 2017-03-17 -
Investhit sp. z o.o. 995 522 (6,38%) 995 522 (6,59%) 2016-02-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-09-20 4 000 000
400 000,00
0,10 0,10 4 000 000
400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 2010-11-10 577 057
1 731 171,00
0,10 3,00 4 577 057
457 705,70
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - prawo poboru 1:1 2013-06-26 3 758 428
2 630 899,60
0,10 0,70 8 335 485
833 548,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-10
seria D - prawo poboru 4,168:1 2015-07-22 2 000 000
1 240 000,00
0,10 0,62 10 335 485
1 033 548,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-29
seria E - prawo poboru 1,723:1 2016-11-22 5 271 228
4 216 982,40
0,10 0,80 15 606 713
1 560 671,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-12-05 Prawo poboru 2067097:1200000
2015-10-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2015-09-29 Prawo poboru 1667097:400000
2015-09-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2013-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2013-09-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2013-05-29 Prawo poboru 1:1
2012-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2012-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Truchel, Krzysztof Edward Prezes Zarządu 2011-05-12 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Dowgielski Błażej Przewodniczący RN 2020-09-14 HERKULES - Członek RN
SYGNITY - Członek RN
Kołakowski, Marcin Michał Członek RN 2016-08-16 -
Zając Jacek Członek RN 2020-07-15 -
Kołakowska, Józefa Maria Członek RN 2017-01-01 -
Truchel Danuta Członek RN 2020-09-14 -