Wyniki finansowe - DANKS

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 796 954 761 859
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 110 197 64 168
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 114 198 131 168
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 112 169 134 157
Amortyzacja (tys. zł) 39 47 40 39
EBITDA (tys. zł) 149 244 104 207
Aktywa (tys. zł) 20 174 20 445 20 441 20 707
Kapitał własny (tys. zł)* 19 370 19 540 19 582 19 831
Liczba akcji (tys. szt.) 15 606,713 15 606,713 15 606,713 15 606,713
Zysk na akcję (zł) 0,007 0,011 0,009 0,010
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,241 1,252 1,255 1,271
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej