pb.pl
39,9000 zł
-0,25% -0,1000 zł
Dekpol S.A. (DEK)

Wyniki finansowe - DEKPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 322 327 218 489 309 015 195 120
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 32 669 21 414 15 463 14 789
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 31 358 15 556 10 118 9 271
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 25 217 11 149 8 272 7 489
Amortyzacja (tys. zł) 3 151 2 778 2 520 2 591
EBITDA (tys. zł) 35 820 24 192 17 983 17 380
Aktywa (tys. zł) 951 726 882 352 953 497 934 672
Kapitał własny (tys. zł)* 275 677 286 825 291 477 300 863
Liczba akcji (tys. szt.) 8 362,549 8 362,549 8 362,549 8 362,549
Zysk na akcję (zł) 3,015 1,333 0,989 0,896
Wartość księgowa na akcję (zł) 32,966 34,299 34,855 35,977
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej