pb.pl
38,4000 zł
-0,52% -0,2000 zł
Dekpol S.A. (DEK)

Informacje o spółce - DEKPOL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa działa w trzech segmentach. Najważniejszy to usługi generalnego wykonawstwa obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych, czy też obiektów ochrony środowiska. Drugi to Dział Konstrukcji Stalowych, który realizuje całościowe projekty dla firm krajowych i zagranicznych. Trzecim jest działalność deweloperska (budownictwo mieszkaniowe w Polsce Północnej).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Gajowa 31
Kod: 83-251
Miejscowość: Pinczyn
Kraj: Polska
Telefon: +48 58 5601060
Fax: +48 58 5601061
Internet: www.dekpol.pl
Email: dekpol@dekpol.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Dekpol SA
Prezes: Tuchlin Mariusz
Sektor: budownictwo - pozostałe
EKD: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Liczba akcji: 8 362 549
Zatrudnienie:
  • 423 (2019r.) - spółka
  • 509 (2019r.) - grupa
Audytor: HLB M2 Audit PIE sp. z o.o.
NIP: 5922137980
KRS: 0000505979
EKD: 41,20
Ticker GPW: DEK
ISIN: PLDEKPL00032

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 321 121 881,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 8 362 549 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 129 443
Liczba głosów na WZA: 8 362 549 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,26%
Kapitał akcyjny: 8 362 549,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 129 443
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,26%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 14,74%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Tuchlin Mariusz ZWZ 6 449 860 (77,13%) 6 449 860 (77,13%) 2017-06-29 -
Familiar SA SICAV-SIF ZWZ 679 583 (8,13%) 679 583 (8,13%) 2018-05-28 MEX, BDZ,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2014-04-01 6 410 000
6 410 000,00
1,00 1,00 6 410 000
6 410 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-27
2014-04-11
2015-02-06
seria B - subskrypcja publiczna 2014-06-30 1 952 549
29 288 235,00
1,00 15,00 8 362 549
8 362 549,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-27
2015-01-07
2015-02-06

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,18 zł
2018-08-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,18 zł
2017-09-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,53 zł
2017-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,53 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Tuchlin Mariusz Prezes Zarządu 2006-12-18 -
Szymczak-Dampc, Katarzyna Członek Zarządu 2020-01-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Suszek Roman Przewodniczący RN 2014-04-01 -
Kędzierski Jacek Członek RN 2014-06-30 -
Wąsacz Grzegorz Członek RN 2017-03-07 -
Sobczak Wojciech Członek RN 2018-05-28 NETWISE - Prezes Zarządu
LZPS - Przewodniczący RN
Grzywacz Jacek Członek RN 2020-05-16 PTWP - Członek RN
KOGENER - Członek RN