pb.pl
22,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Delko SA (DEL)

Informacje o spółce - DELKO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Zajmuje się dystrybucją hurtową produktów chemii gospodarczej, kosmetyków oraz artykułów higieny osobistej w tradycyjnym handlu, pozostając jedynym podmiotem oferującym tego typu usługi w całej Polsce.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Gostyńska 51
Kod: 63-100
Miejscowość: Śrem
Kraj: Polska
Telefon: +48 61 6705757
Fax: +48 61 6468165
Internet: www.delko.com.pl
Email: office@delko.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Delko SA
Prezes: Kawecki Dariusz
Sektor: artykuły spożywcze i szybkozbywalne
EKD: sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Liczba akcji: 5 980 000
Zatrudnienie:
  • 24 (2018r.) - spółka
  • 897 (2018r.) - grupa
Audytor: B-think Audit sp. z o.o.
NIP: 7851003396
KRS: 0000024517
EKD: 46,90
Ticker GPW: DEL
ISIN: PLDELKO00019

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 135 148 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 5 980 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 349 550
Liczba głosów na WZA: 5 980 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56,01%
Kapitał akcyjny: 5 980 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 349 550
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56,01%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 43,99%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kawecki Dariusz ZWZ 1 792 802 (29,98%) 1 792 802 (29,98%) 2020-06-30 -
Dąbrowski Mirosław z PH Otto sp.j., NWZ 1 017 098 (17,01%) 1 017 098 (17,01%) 2017-10-12 -
Newel Mirosław 539 650 (9,02%) 539 650 (9,02%) 2012-05-15 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje założycielskie 1 100
110 000,00
100,00 100,00 1 100
110 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-12-16
seria A 1996-02-23 550
0,00
100,00 0,00 1 650
165 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B 1996-02-23 450
0,00
100,00 0,00 2 100
210 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D 1999-06-29 100
0,00
100,00 0,00 2 200
220 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C 2001-06-21 4 200
0,00
100,00 0,00 6 400
640 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E 2005-02-10 38 400
0,00
100,00 0,00 44 800
4 480 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana numeracji akcji seria A-E zasymilowane w serię A i B 2007-03-27 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:100 2007-03-27 0
0,00
1,00 0,00 4 480 000
4 480 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-12-10

2009-12-15
seria C - subskrypcja publiczna 2008-03-18 1 500 000
14 250 000,00
1,00 9,50 5 980 000
5 980 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-26

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2020-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2019-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2019-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2018-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2018-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2017-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2017-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2016-10-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2016-09-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2015-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2015-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2011-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2011-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kawecki Dariusz Prezes Zarządu 2012-04-24 -
Dąbrowski Mirosław Wiceprezes Zarządu 2012-04-24 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kowalski, Wojciech Szymon Przewodniczący RN 2013-03-12 EFIX - Członek Zarządu
POZBUD - Wiceprzewodniczący RN
PFLEIDER - Członek RN
Dąbrowska, Karolina Kamila Członek RN 2016-03-17 -
Jantoń Iwona Członek RN 2016-03-17 -
Martyna, Danuta Bronisława Członek RN 2016-03-17 -
Kawecki Emil Członek RN 2017-06-21 -
Szydłowski, Marek Stanisław Członek RN 2018-06-13 -