10,3500 zł
1,47% 0,1500 zł
Delko SA (DEL)

Wyniki finansowe - DELKO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 215 705 230 463 235 002 231 836
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 7 311 8 084 7 575 7 184
Zysk (strata) brutto (tys.) 7 279 6 887 6 952 7 294
Zysk (strata) netto (tys.)* 6 016 5 592 5 805 5 746
Amortyzacja (tys.) 3 349 3 520 3 802 4 041
EBITDA (tys.) 10 660 11 604 11 377 11 225
Aktywa (tys.) 300 274 334 873 342 879 345 077
Kapitał własny (tys.)* 143 932 149 565 155 381 161 237
Liczba akcji (tys. szt.) 11 960,000 11 960,000 11 960,000 11 960,000
Zysk na akcję (zł) 0,503 0,468 0,485 0,480
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,034 12,505 12,992 13,481
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej