7,6500 zł
2,00% 0,1500 zł
DGA SA (DGA)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - DGA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 742 2 563 2 028 2 863
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -77 298 183 -227
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 410 1 361 -985 2 089
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 118 964 -826 1 692
Amortyzacja (tys.) 28 24 19 27
EBITDA (tys.) -49 322 202 -200
Aktywa (tys.) 26 514 32 420 31 509 39 216
Kapitał własny (tys.)* 16 777 17 740 16 914 17 997
Liczba akcji (tys. szt.) 1 130,279 1 130,279 1 130,279 1 130,279
Zysk na akcję (zł) 0,989 0,853 -0,731 1,497
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,843 15,695 14,964 15,923
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej