7,6500 zł
2,00% 0,1500 zł
DGA SA (DGA)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - DGA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Firma konsultingowa oferująca kompleksową obsługę firm w takich dziedzinach jak: pozyskiwanie środków pomocowych, zarządzanie projektami, doradztwo przy restrukturyzacjach, szkolenia, doradztwo w zarządzaniu, badania opinii i rynku, usługi audytorskie, zarządzanie kapitałem ludzkim. Prowadzi też inwestycje kapitałowe.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Towarowa 37
Kod: 61-896
Miejscowość: Poznań
Kraj: Polska
Telefon: +48 61 8595900
Fax: +48 61 8595901
Internet: www.dga.pl
Email: dgasa@dga.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
RCUNION 4 216 215 30,46%
PTWP 129 000 10,93%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: DGA SA
Prezes: Głowacki Andrzej
Sektor: usługi dla przedsiębiorstw
EKD: doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Liczba akcji: 1 130 279
Zatrudnienie:
  • 14 (2021r.) - spółka
  • 20 (2021r.) - grupa
Audytor: Morison Finansista Audit sp. z o.o.
NIP: 7811010013
KRS: 0000060682
EKD: 70,22
Ticker GPW: DGA
ISIN: PLDGA0000019

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 8 646 634,35 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 130 279 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 520 876
Liczba głosów na WZA: 1 130 279 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,07%
Kapitał akcyjny: 9 042 232,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 520 876
Cena nominalna akcji: 8,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,35%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 53,93%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Głowacki Andrzej 384 807 (34,04%) 384 807 (37,94%) 2010-10-19 -
DGA SA 116 142 (10,27%) 116 142 (0,00%) 2016-05-31 RCU, PTW,
Pychiński Arkadiusz ZWZ 71 215 (6,30%) 71 215 (7,02%) 2022-06-22 -
Szymańska Anna 64 854 (5,73%) 64 854 (6,39%) 2012-05-14 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana firmy: Doradztwo Gospodarcze DGA

KDPW:
KRS:
GPW:

1999-11-15
seria A - akcje założycielskie jako Doradztwo Gospodarcze Andrzej Głowacki 1995-05-18 100
100 000,00
1 000,00 1 000,00 100
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-02-10
1999-06-01
2004-04-20
seria B - aport: udziały w Usługi Audytorskie DGA sp. z o.o. 1998-05-28 240
1 000,00 340
340 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-02-10
1998-06-05
2004-04-20
seria C - subskrypcja prywatna 1998-05-28 165
165 000,00
1 000,00 1 000,00 505
505 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-02-10
1998-06-05
2004-04-20
seria D - Piotr Koch 1999-05-31 55
192 500,00
1 000,00 3 500,00 560
560 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-02-10
1999-08-10
2004-04-20
split 1:100 2001-06-09
10,00 56 000
560 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-11-15
seria E - subskrypcja prywatna 2003-06-07 112 000
1 120 000,00
10,00 10,00 168 000
1 680 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-02-10
2003-07-02
2007-03-09
split 1:10 2003-07-28
1,00 1 680 000
1 680 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-09-19
seria G - oferta menedżerska 2003-10-18 20 000
150 000,00
1,00 7,50 2 260 000
2 260 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-02-10
2004-04-05
2005-04-20
seria F - subskrypcja publiczna 2003-10-18 560 000
15 400 000,00
1,00 27,50 2 240 000
2 240 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-02-10
2004-04-05
2004-04-20
seria H - prawo poboru 2:7 2007-06-14 7 910 000
15 820 000,00
1,00 2,00 10 170 000
10 170 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-25
2008-02-06
umorzenie akcji 2009-05-28 -1 127 768
1,00 9 042 232
9 042 232,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-29
2010-02-17
zmiana firmy z Doradztwo Gospodarcze DGA SA na DGA SA 2010-04-23

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-14
scalenie akcji 8:1 2014-06-23
8,00 1 130 279
9 042 232,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-06
renumeracja akcji: seria A 2014-06-23
8,00 8,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-06
połączenie z Ateria sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-06-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2022-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2019-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2019-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2018-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2018-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2014-09-11 Split 8:1
2010-05-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2010-05-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2008-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2008-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2007-08-21 Prawo poboru 2:7
2007-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,54 zł
2007-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,54 zł
2005-07-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2005-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2004-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2004-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2004-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2004-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Głowacki Andrzej Prezes Zarządu 1995-05-18 -
Szymańska Anna Wiceprezes Zarządu 1995-05-18 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Działoszyński Karol Przewodniczący RN 2007-08-17 -
Gosieniecki Piotr Wiceprzewodniczący RN 2019-07-01 -
Szperliński Romuald Sekretarz RN 2019-07-01 -
Tomaszewski Wojciech Członek RN 2016-06-30 -
Szymankiewicz Longina Członek RN 2019-06-10 -