365,6000 zł
-2,51% -9,4000 zł
Dino Polska SA (DNP)

Informacje o spółce - DINOPL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jedna z największych w Polsce sieci średniej wielkości supermarketów zlokalizowanych głównie w mniejszych miejscowościach, małych i średnich miastach oraz na peryferiach dużych miast. Spółka jest właścicielem większości nieruchomości i gruntów, na których znajdują się sklepy. Supermarkety zaopatrywane są przez pięć centrów dystrybucyjnych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Ostrowska 122
Kod: 63-700
Miejscowość: Krotoszyn
Kraj: Polska
Telefon: +48 62 7255400
Fax: +48 62 7255467
Internet: www.grupadino.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Dino Polska Spółka Akcyjna
Prezes:
Sektor: artykuły codziennego użytku
EKD: sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Liczba akcji: 98 040 000
Zatrudnienie:
  • 39 623 (2023r.) - spółka
  • 41 883 (2023r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6211766191
KRS: 0000408273
EKD: 47,11
Ticker GPW: DNP
ISIN: PLDINPL00011

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 35 843 424 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 98 040 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50 000 000
Liczba głosów na WZA: 98 040 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,99%
Kapitał akcyjny: 9 804 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50 000 000
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,99%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 49,01%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Biernacki Tomasz 50 000 000 (50,99%) 50 000 000 (50,99%) 2017-03-20 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - założycielska 2011-12-21 9 804 000
1,00 9 804 000
9 804 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-03-17
2012-01-23
2017-04-19
scalenie akcji 10:1 2016-12-01
0,10 98 040 000
9 804 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Krauze Michał Członek Zarządu 2015-11-26 -
Biadała Izabela Członek Zarządu 2020-06-24 -
Ścigała Piotr Członek Zarządu 2022-12-02 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Biernacki Tomasz Przewodniczący RN 2015-02-26 -
Bajer Eryk Członek RN 2015-02-26 -
Polanowski Maciej Członek RN 2015-02-26 -
Jakszuk Sławomir Członek RN 2015-08-06 PGFGROUP - Członek RN
Borowski Piotr Członek RN 2024-01-24 GPW - Członek Zarządu
NEUCA - Członek RN