319,0000 zł
-0,13% -0,4000 zł
Dino Polska SA (DNP)

Wyniki finansowe - DINOPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 250 332 3 487 043 3 863 937 3 854 257
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 250 664 292 899 292 665 262 854
Zysk (strata) brutto (tys.) 240 730 281 584 278 759 235 115
Zysk (strata) netto (tys.)* 196 174 228 760 235 534 191 375
Amortyzacja (tys.) 59 247 64 929 68 150 69 961
EBITDA (tys.) 309 911 357 828 360 815 332 815
Aktywa (tys.) 5 832 441 6 050 436 7 168 531 7 409 268
Kapitał własny (tys.)* 2 607 572 2 836 332 3 070 190 3 261 565
Liczba akcji (tys. szt.) 98 040,000 98 040,000 98 040,000 98 040,000
Zysk na akcję (zł) 2,001 2,333 2,402 1,952
Wartość księgowa na akcję (zł) 26,597 28,930 31,316 33,268
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej