365,6000 zł
-2,51% -9,4000 zł
Dino Polska SA (DNP)

Wyniki finansowe - DINOPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 5 544 294 6 548 678 6 875 330 6 697 953
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 375 696 482 110 558 495 459 554
Zysk (strata) brutto (tys.) 333 951 447 750 523 544 433 736
Zysk (strata) netto (tys.)* 270 654 362 193 424 035 348 445
Amortyzacja (tys.) 82 508 89 331 91 005 93 984
EBITDA (tys.) 458 204 571 441 649 500 553 538
Aktywa (tys.) 8 964 271 9 407 080 9 757 676 10 377 715
Kapitał własny (tys.)* 4 474 437 4 836 630 5 260 665 5 605 311
Liczba akcji (tys. szt.) 98 040,000 98 040,000 98 040,000 98 040,000
Zysk na akcję (zł) 2,761 3,694 4,325 3,554
Wartość księgowa na akcję (zł) 45,639 49,333 53,658 57,174
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej