1,2900 zł
-3,73% -0,0500 zł
Demolish Games S.A. (DGS)

Informacje o spółce - DEMGAMES

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Główną działalnością Spółki jest produkcja i wydawnictwo gier komputerowych, głównie z gatunku gier symulacyjnych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Marszałkowska 87
Kod: 00-683
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon:
Fax:
Internet: www.demolish-games.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Demolish Games Spółka Akcyjna
Prezes: Dywelski, Paweł Michał
Sektor:
EKD: działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Liczba akcji: 2 300 000
Zatrudnienie:
  • 10 (2023r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: 4Audyt sp. z o.o.
NIP: 7010990947
KRS: 0000851132
EKD: 5821Z
Ticker GPW: DGS
ISIN: PLDMLGM00014

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 2 967 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 2 300 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 880 000
Liczba głosów na WZA: 2 300 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38,26%
Kapitał akcyjny: 230 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 880 000
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38,26%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 61,74%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ultimate Games SA 880 000 (38,26%) 880 000 (38,26%) 2023-07-25 GMB, UFG, CWA,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - założycielskie 2020-07-06 2 000 000
200 000,00
0,10 0,10 2 000 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2023-07-25
2020-07-20
seria B - subskrypcja prywatna 2020-07-23 250 000
1 750 000,00
0,10 7,00 2 250 000
225 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2023-07-25
2020-10-13
seria C - subskrypcja prywatna 2021-02-08 50 000
1 000 000,00
0,10 20,00 2 300 000
230 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2023-07-25
2021-06-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Dywelski, Paweł Michał Prezes Zarządu 2020-07-06 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Karbowski Piotr Członek RN 2020-07-06 CFG - Prezes Zarządu
FROZENWA - Przewodniczący RN
GAMEOPS - Członek RN
CONSOLEW - Członek RN
Zabłocki Łukasz Członek RN 2020-07-06 BIGCHEES - Prezes Zarządu
CFG - Członek RN
Wróbel Anna Członek RN 2020-07-06 BIGCHEES - Przewodniczący RN
BLACKROS - Członek RN
CONSOLEW - Członek RN
Jelonek Rafał Członek RN 2023-12-20 GAMESBOX - Przewodniczący RN
Szybiak Tomasz Członek RN 2024-03-08 -